Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi sicrhau cyllid ochr yn ochr â Chyngor Sir Powys o Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru i gefnogi buddsoddiad cyfalaf er mwyn adfywio nifer o’n trefi ledled Canolbarth Cymru.

Mae'r Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi yn cynnig cefnogaeth ar gyfer ystod eang o brosiectau, o ddatblygiadau seilwaith gwyrdd i welliannau masnachol a phreswyl mewnol ac allanol i berchnogion busnes.

Bydd y grant yn rhedeg am flwyddyn yn dechrau 01/04/21, a bydd angen cwblhau prosiectau erbyn 1af Mawrth 2022.

Mae'r cynllun yn agored i fusnesau preifat, gan gynnwys datblygwyr, busnesau'r trydydd sector, a'r sector cyhoeddus. Nid yw ar gael i unigolion preifat.

Ceir rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais, yn y ddau atodiad isod.