Dyma fanylion y cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth gan cynnwys gwybodaeth am y meini prawf a sut i wneud cais.

Cysylltwch: tiss@wales.gsi.gov.uk