Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwasanaethau gwirfoddol i chwaraeon yn cael eu gwobrwyo

​Gwobrwywyd tri o bobl allweddol yng Ngheredigion yn ddiweddar am eu gwasanaethau gwirfoddol i chwaraeon.
Cyflwynwyd y gwobrau i'r Cynghorydd Keith Evans, Tony Tucker a Jennifer Davies fel diolch i'w 25 mlynedd o wasanaeth gwirfoddol ar Gyngor Chwaraeon Ceredigion.

Dywedodd Jennifer Davies, Is-gadeirydd Cyngor Chwaraeon Ceredigion, “Rwy'n falch iawn fy mod yn gallu bod yn rhan o'r cyngor chwaraeon hwn. Mae cefnogaeth a hyfforddiant gwirfoddolwyr yn ein clybiau chwaraeon lleol, bob blwyddyn, yn wirioneddol wych. Edrychaf ymlaen at fod yma am 25 mlynedd arall!”

Llun: Chwith i’r dde: Steven Jones, Ysgrifennydd Cyngor Chwaraeon Ceredigion; y Cynghorydd Keith Evans; Tony Tucker; Jennifer Davies; a’r Cynghorydd Gareth Lloyd, Cadeirydd Cyngor Chwaraeon Ceredigion
10/11/2017