Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2017/18

Tymor Dechrau   Diwedd Diwrnodau Ysgol

Hydref 2017

Dydd Mawrth 5ed Medi 2017
Hanner Tymor
Dydd Llun 30ain Hydref 2017 - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd 2017

Dydd Gwener 22ain Rhagfyr 2017

74
 
Gwanwyn 2018

Dydd Llun 8fed Ionawr 2018 
Hanner Tymor
Dydd Llun 19eg Chwefror 2018 - Dydd Gwener 23ain Chwefror 2018 

Dydd Iau 29ain Mawrth 2018

54

Haf 2018

Dydd Mawrth 17eg Ebrill 2018
Hanner Tymor
Dydd Llun 28ain Mai 2018 - Dydd Gwener 1af Mehefin 2018

Dydd Mawrth 24ain Gorfennaf 2018

65
Plws diwrnodau gosod athrawon: Dydd Llun 4ydd Medi 2017 & Dydd Llun 16eg Ebrill 2018    
      Cyfanswm  195