Skip to main content

Ceredigion County Council website

Meysydd Parcio Talu ac Arddangos

Dyma feysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Ceredigion:

Aberaeron

Ffordd Y Gaer Isaf, Traeth Y Gogledd, Traeth Y De

Aberteifi

Y Baddondy, Cae’r Ffair, Sgwậr Cae Glas, Rhes Gloster, Mwldan, Stryd Y Cei

Aberystwyth

Coedlan Y Parc Isaf, Maesyrafon, Ffordd Y Gogledd, Rhodfa Newydd, Coedlan Y Parc

Cei Newydd

Stryd Y Cware, Ffordd Yr Eglwys

Llanbedr Pont Steffan

Cwmins, Rookery, Stryd Y Farchnad

Llandysul

Rhes Y Porth

Tregaron

Iard Y Talbot