Meysydd Parcio - Ffioedd a Chostau 2022/2023

Aberteifi - Sgwâr Cae Glas

(Cyfnod parcio hiraf - Tair awr)

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.00

Llanbedr Pont Steffan - Sainsbury’s (Stryd y Farchnad)

(Cyfnod parcio hiraf – Dwy awr)

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10

Aberaeron - Ffordd Y Gaer Isaf

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £1.90
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.00
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.80
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Aberaeron -Traeth y Gogledd

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.80
 • Carafanet: Diwrnod Cyfan £7.50
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Dwy Awr £2.10
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £3.80
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Aberaeron - Traeth y De (1af o Fawrth - 31ain o Hydref)

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.80
 • Carafanet: Diwrnod Cyfan £7.50
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Dwy Awr £2.10
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £3.80
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Aberystwyth - Maesyrafon

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.90
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.80
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.80
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £5.00
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £5.00
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £17.10

Aberystwyth - Maes Parcio a Theithio gynt - Coedlan Y Parc

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £2.00
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.60

Aberystwyth - Coedlan Y Parc Isaf

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £2.00
 • Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan £13.70
 • Bysiau: Diwrnod Cyfan £13.70
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £2.00
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.60

Aberystwyth - Rhodfa Newydd (1af o Fawrth - 31ain o Hydref)

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Hyd at ddwy awr £2.80
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £4.30
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Hyd at ddwy awr £2.80
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £4.30
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £17.10
 • Carafanet: Diwrnod Cyfan £7.50

Aberystwyth - Ffordd y Gogledd

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.90
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.80
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.80
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £4.30
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £17.10
 • Carafanet: Diwrnod Cyfan £7.50

Aberteifi - Y Baddondy a Mwldan

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan £12.50
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Aberteifi - Stryd y Cei

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.00
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Carafanet: Diwrnod Cyfan £7.50
 • Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan £12.50
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Aberteifi - Cae'r Ffair

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.00
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Aberteifi - Rhes Gloster

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Llanbedr Pont Steffan - Rookery

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.00
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Carafanet: Diwrnod Cyfan £7.50
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90
 • Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan £12.50

Llanbedr Pont Steffan - Cwmins

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.10
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr £3.00
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tocyn Wythnosol £10.90

Cei Newydd- Ffordd yr Eglwys (1af o Fawrth - 31ain o Hydref)

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.20
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Carafanet: Diwrnod Cyfan £7.40
 • Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan £12.50
 • Bysiau: Diwrnod Cyfan £12.50
 • Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Diwrnod Cyfan £3.30
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £10.90

Cei Newydd- Stryd y Cware (1af o Fawrth - 31ain o Hydref)

 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un Awr £1.70
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr £2.00
 • Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod Cyfan £4.40
 • Ceir: Tocyn Wythnosol £15.90

Aberaeron - Ffordd Y Gaer Isaf a Thraeth y Gogledd

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £120.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £200.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £281.00
 • Ceir a Beiciau Modur 12 mis £335.00

Aberaeron - Treath y De

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £120.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £200.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £281.00

Aberystwyth - Coedlan y Parc, Coedlan y Parc Isaf, Maesyrafon a Ffordd y Gogledd

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £131.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £222.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £308.00
 • Ceir a Beiciau Modur 12 mis £363.00

Aberystwyth - Coedlan y Parc Isaf

 • HGVs gan gynnwys bysiau 6 mis £335.00
 • HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis £534.00

Aberystwyth - Rhodfa Newydd

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £131.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £222.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £308.00

Aberteifi - Y Baddondy, Cae'r Ffair, Mwldan a Stryd y Cei

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £120.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £200.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £281.00
 • Ceir a Beiciau Modur 12 mis £335.00
 • HGVs gan gynnwys bysiau 6 mis £335.00
 • HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis £534.00

Aberteifi - Rhes Gloster

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £108.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £182.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £259.00
 • Ceir a Beiciau Modur 12 mis £308.00

Llanbedr Pont Steffan - Rookery a Cwmins

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £120.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £200.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £281.00
 • Ceir a Beiciau Modur 12 mis £335.00

Llanbedr Pont Steffan - Rookery

 • HGVs gan gynnwys bysiau 6 mis £267.00
 • HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis £466.00

Cei Newydd - Ffordd yr Eglwys a Stryd y Cware

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £120.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £200.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £281.00

Cei Newydd - Ffordd yr Eglwys

 • HGVs gan gynnwys bysiau 6 mis £267.00

Tocyn ar gyfer Sir Geredigion yn gyfan gwbl - meysydd parcio arhosiad hir yn unig

 • Ceir a Beiciau Modur 3 mis £153.00
 • Ceir a Beiciau Modur 6 mis £259.00
 • Ceir a Beiciau Modur 9 mis £353.00
 • Ceir a Beiciau Modur 12 mis £438.00

Aberystwyth - Rhes y Poplys

 • £432.00

Aberteifi - Lôn y Farchnad, Mwldan Isaf a Phendre

 • £398.00

Aberteifi - Codir tâl ychwanegol os bydd dros 4 cofrestriad gwahanol

 • £9.80

Aberteifi - Cae’r Ffair, Aberteifi - Canolfan Prawf Gyrru – 4 Lle y flwyddyn

 • £1,591.00

Aberaeron - Ffordd y Gaer Isaf

 • £205.00

Aberaeron - Treaeth y Gogledd

 • £148.00

Aberaeron - Traeth y De

 • £250.00

Aberystwyth - Maesyrafon

 • £443.00

Aberystwyth - Rhodfa Newydd

 • £421.00

Aberystwyth - Coedlan y Parc

 • £313.00

Aberteifi - Y Baddondy

 • £176.00

Aberteifi - Cae'r Ffair

 • £471.00

Aberteifi - Rhes Gloster / Llew Coch

 • £74.00

Aberteifi - Mwldan

 • £110.00

Aberteifi - Stryd y Cei

 • £375.00

Llanbedr Pont Steffan - Rookery

 • £324.00

Llanbedr Pont Steffan - Cwmins

 • £261.00

Cei Newydd - Ffordd yr Egwlys

 • £443.00

Defnyddio hyd at 50% o faes parcio - nifer y lleoedd parcio i'w defnyddio x y gyfradd ddyddiol fesul lle

 • Pris ar Gais

Cytunodd y Cabinet ar 22/02/2022 (Cofnodion 188) na fyddai ffioedd parcio ceir yn Llandysul a Thregaron yn 2022/2023.