Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Pennar Road, Parcllyn, Aberporth, Aberteifi

cyf: 155/18

Gohiriwyd tan Haf - Hydref 2019 08:00 - 18:00

Adeiladu carffosiaeth newydd a gwaith yn ymwneud â thyllau archwilio

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

Linc i fap

C1139 Llyfnant Valley, Glaspwll, Machynlleth

cyf: 265/18 (IE)

14/01/2019 - I'w Gadarnhau 24 Awr

Gwaith ar Frys - Angen Cynnal y Briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

B4337 - Llanwnnen - Llanybydder

cyf: 86/19

01/08/2019 - 01/02/2020 09:00 - 17:00

Symud Llwyth Anwahanadwy Anghyffredin

Wide Load Escorts (Wales) Ltd

Heol y Bowls, Beulah

cyf: 107/19

Gohiriwyd 09:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Pont Llechryd, Llechryd

cyf: 130/19 (JB)

16/09/2019 - 03/11/2019 24awr

Atgyweirio'r Bont

Cyngor Sir Ceredigion

U5082 Tanygroes, Aberteifi

cyf: 127/19 (RhJ)

21/10/2019 - 08/11/2019 07:30 - 19:00

Gwaith draenio

Cyngor Sir Ceredigion

C1132Ffarm Aberbedw, Brynhoffnant

cyf: 153/19 (RhJ)

10/10/2019 - 14/10/2019 07:30 - 19:00

Gwaith Draenio

Cyngor Sir Ceredigion

Ffordd y Gogledd, Aberteifi

cyf: 168/19

12/10/2019 11:00 - 17:00

Diwrnod Coffâu ac Ymgysegru

Cyngor Sir Ceredigion

U5088 Ffarm Aberbedw, Brynhoffnant

cyf: 152/19 (RhJ)

30/09/2019 - 11/10/2019 07:30 - 19:00

Cyngor Sir Ceredigion

Gwaith Draenio

Stryd y Farchnad, Aberteifi

cyf: 174/19

02/10/2019 - I'w gadarnhau 24awr

Strwythur Anniogel

Cyngor Sir Ceredigion

Stryd Lincoln, Llandysul

cyf: 176/19

20/10/2019 08:30 - 18:30

Gwasanaeth trydan newydd

Western Power Distribution

Cwm Rheidol

cyf: 114/19

20/10/2019 10:45 - 12:45

Ras Hwyl Cwm Rheidol

CRhA Ysgol Gynradd Penllwyn

Pont-yr-Odyn, Trefechan

cyf: 109/19

07/10/2019 - 18/10/2019 24awr

Ail-peinito a gosod deciau newydd

Cyngor Sir Ceredigion

C1013 Cartrefle, Penbontrhydybeddau

cyf: 180/19

14/10/2019 - 15/10/2019 08:00 - 18:00

Gwasanaeth Newydd

Dŵr Cymru

Stryd Lincoln, Llandysul

cyf: 176/19

20/10/2019 08:30 - 18:30

Gwasanaeth Trydan

Western Power Distribution

Ffordd Newydd, Aberporth

cyf: 117/19

20/10/2019 07:00 - 16:00

Gwaith Ceblo

BT

C1019 Ffarm Brysgaga, Bow Street

cyf: 185/19

21/10/2019 - 22/10/2019 08:00 - 17:00

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Lôn Penwig, Cei Newydd

cyf: 184/19

21/10/2019 08:00 - 18:00

Adnewyddu Gwasaneth

UTILITEC

C1091 Dol-y-Bont, Bow Street

cyf: 194/19

21/10/2019 07:00 - 17:00

Gwaith dyctio

BT

Rhes Glanmor, South John Street, Teras Uchel, Stryd yr Efail, Cei Newydd

cyf: 190/19

02/11/2019 17:00 - 20:30

Tân Gwyllt

Pwyllgor Tref Cei Newydd

Glan y Môr, Morfa Mawr, Coedlan y Frenhines, Ffordd y Gogledd, ffordd Loveden, Stryd Portland, Y Porth Bach, Heol y Wig, Y Stryd Fawr, Maes Mihangel, Stryd yr Efail, Stryd y Ro, Y Ro Fawr, Y Dociau, Rhodfa Newydd, Aberystwyth

cyf: 115/19

02/11/2019 08:30 - 12:00

Ras Rhewl 5K

Aberystwyth Harriers

U1509 Murmur y Coed, Llanddewi Brefi

cyf: 195/19

28/10/2019 08:00 - 17:00

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Stryd Cambria, Aberystwyth

cyf: 150/19

28/10/2019 - 29/10/2019 08:30 - 16:30

Gwasanaeth Nwy

Wales & West Utilities

B4336 Rhydygalfe Roundabout, Llandysul

cyf:

09/10/2019 - 12/10/2019 20:00 - 06:00 (nosweithiau)

Arwynebu

Cyngor Sir Caerfyrddin

C1084 Penwenallt, Cwm-Cou, Cenarth

cyf: 181/19

04/11/2019 - 06/12/2019 07:30 - 19:00

Gwaith i'r Cerbytffordd

Cyngor Sir Ceredigion

C1127 Llanrhystud

cyf: 183/19

28/10/2019 - 30/10/2019 09:00 - 15:00

Amnewid polyn BT

BT

C1116 Llanon

cyf: 126/19

28/10/2019 - 30/10/2019 09:00 - 15:00

Amnewid polyn BT

BT

B4333 Hedd, Aberporth

cyf: 196/19

29/10/2019 - 30/10/2019 08:00 - 17:00

Amnewid Ffram Bocs ar y Cyd a Gorchudd

Dŵr Cymru

Stryd Fawr, Pendre, Rhes y Coleg, Stryd William, Pwllhai, Stryd y Priordy, Stryd y Santes Fair, Chancery Lane, Aberteifi

cyf: 154/19

09/11/2019 06:00 - 00:00

Ffair Aberteifi

Cyngor Sir Ceredigion