Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Amserau Sylwadau Adnoddau

Pennar Road, Parcllyn

cyf: 155/18

Gohiriwyd tan Haf - Hydref 2019 08:00 - 18:00

Adeiladu carffosiaeth newydd a gwaith yn ymwneud â thyllau archwilio

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

Linc i fap

C1139 Llyfnant Valley, Glaspwll, Machynlleth

cyf: 265/18 (IE)

14/01/2019 - I'w Gadarnhau 24 Awr

Gwaith ar Frys - Angen Cynnal y Briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

Stryd Fawr, Aberteifi

cyf: 264/18

01/03/2019 12:55 - 13:30

Parêd Gwyl Dewi

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Y Stryd Fawr, Terrace Road, Aberystwyth

cyf: 195/18

02/03/2019 13:00 - 14:15

Parêd Gwyl Dewi

St David Day Parade Community

Linc i fap

Peterwell Terrace, Stryd Fawr A475, Stryd St Tomos, Ffordd y Porthmyn, Stryd y Bont, Stryd y Coleg A482, Ffordd y Bryn, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 257/18

04/03/2019 12:45 - 13:45

Parêd Gwyl Dewi

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan

Linc i fap

Belle Vue Hotel, Marine Terrace, Aberystwyth

cyf: 263/18

18/02/2019 - 15/03/2019 08:00 - 17:00

Dymchwel Adeilad a Ddifrodwyd gan Dân a'r Angen am Graen y Tu Blaen i'r Adeilad

E.LL Hughes & Sons Ltd

Linc i fap

U1560 Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 273/18 (MdV)

18/02/2019 - 22/02/2019 07:30 - 17:30 (ddyddiol)

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Park Street, Cei Newydd

cyf: 268/18

25/02/2019 - 15/03/2019 07:30 - 19:00

Adeiladu Carffordd

Cyngor Sir Ceredigion

U1164 New Cross

cyf: 284/18 (MdV)

20/02/2019 - 22/02/2019 07:30 - 17:30

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Llanddewi Brefi - U1516, B4343, C1113, U1518

cyf: 214/18

10/03/2019 11:00 - 13:45

Ras 5K a 10K

Ras Gwyl Dewi

B4353 Ynyslas, Borth

cyf: 201/18

27/04/2019 - 28/04/2019 22:30 - 07:00

Gwaith i'r rheilffordd

Network Rail

U1110 Goginan, Aberystwyth (Jct A44 - Ffarm Hafodau)

cyf: 289/18 (MdV)

25/02/2019 - 01/03/2019 07:30 - 17:30 (Dyddiol)

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Stryd Mason, Cei Newydd

cyf: 258/18

25/02/2019 - 26/02/2019 09:00 - 17:30 (24 awr)

Gwaith Gwasanaeth Dŵr

Dŵr Cymru

Ffordd Caradog, Aberystwyth

cyf: 260/18

25/02/2019 - 27/02/2019 09:00 - 16:30 (24awr)
Datgysylltu Gwasanaeth i'r Prif Nwy

A4120 Heol-y-Bont, Llanbadarn Fawr

cyf: 210/18

02/03/2019 - 03/03/2019 23:00 - 11:30

Gwaith i'r rheilffordd

Network Rail

U1042 Eglwysfach

cyf: 291/18

04/03/2019 - 08/03/2019 07:30 - 17:30

Resurfacing works

Ceredigion County Council

B4576 Pen-y-Lan, Bwlch-llan

cyf: 280/18

04/03/2019 - 05/03/2019 09:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

U1061 Salem, Penrhyncoch

cyf: 290/18

04/03/2019 - 08/03/2019 00:01 - 23:59

Gwaith dyctio

BT

B4333 Hillcrest, Aberporth

cyf: 272/18

05/03/2019 08:30 - 14:00

Craen ar y rhewl i newid polion

Western Power Distribution

C1064 Llanafan, Aberystwyth

cyf: 299/18

04/03/2019 - 08/03/2019 09:00 - 16:30

Torri canghennau isel ar hyd y ffordd

Cadwraeth Creuddyn Conservation

U1064 Gogerddan Campus, Bow Street

cyf: 283/18

04/03/2019 - 12/04/2019 09:00 - 17:00

Adeiladu llwybr beicio newydd

Tregaron Trading Services

Tanymarian, Lôn Glanfred, Llandre

cyf: 297/18

06/03/2019 - 07/03/2019 08:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

B4572 Rhydmeirionydd Farm, Borth

cyf: 293/18

06/03/2019 - 07/03/2019 09:00 - 17:30

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Dwr Cymru