Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Pennar Road, Parcllyn, Aberporth, Aberteifi

cyf: 155/18

Gohiriwyd tan Haf - Hydref 2019 08:00 - 18:00

Adeiladu carffosiaeth newydd a gwaith yn ymwneud â thyllau archwilio

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

Linc i fap

C1139 Llyfnant Valley, Glaspwll, Machynlleth

cyf: 265/18 (IE)

14/01/2019 - I'w Gadarnhau 24 Awr

Gwaith ar Frys - Angen Cynnal y Briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

B4337 - Llanwnnen - Llanybydder

cyf: 86/19

01/08/2019 - 01/02/2020 09:00 - 17:00

Symud Llwyth Anwahanadwy Anghyffredin

Wide Load Escorts (Wales) Ltd

U1251 Rhiwfain, Llanilar(RJ)

cyf: 14/19

12/08/2019 - 06/09/2019 07:30 - 19:00

Gwaith draenio

Cyngor Sir Ceredigion

Pendre, Stryd y Priordy, Aberteifi

cyf: 81/19

06/09/2019 18:00 - 22:30

Ras Casgen

Cardigan Carnival Committee

 

Ffordd yr Orsaf, Stryd y Castell, Bont Aberteifi, Heol y Bont, Stryd Fawr, Pendre, Ffordd y Gogledd, B4548 Ffordd Gwbert, Aberteifi

cyf: 81/19

08/09/2019 13:30 - 14:30

Carnifal

Pwyllgor Carnifal Aberteifi

C1108 Cnwc yr Onnen, Llanarth (EJ)

cyf: 15/19

02/09/2019 - 13/09/2019 07:30 - 19:00

Amnewid Cylfat

Cyngor Sir Ceredigion

Pen Cei, Cadwgan, Lôn Ganol, Heol Gambia, Heol Tudur, Stryd y Farchnad, Stryd y Bont, Ffordd y Gogledd, Heol y Graig, Heol y Tywysog, Stryd y Fro, Sgwâr Alben, Aberaeron

cyf: 06/19

26/08/2019 08:00 - 16:00

Carnifal

Pwyllgor Gwelliannau Tref Aberaeron

 

 

Heol y Bowls, Beulah

cyf: 107/19

Gohiriwyd 09:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

C1071 Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan (MdV)

cyf: 123/19

09/09/2019 - 11/09/2019 08:00 - 18:00

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Borth

cyf: 82/19

31/08/2019 15:30 - 16:15

Digwyddiad 'Borth Begins'

U5180 Ciliau Aeron ((MdV)

cyf: 122/19

02/09/2019 - 06/09/2019 08:00 - 18:00

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Pont Llechryd, Llechryd (JB)

cyf: 130/19

09/09/2019 - 27/10/2019 24awr

Atgyweirio y Pont

Cyngor Sir Ceredigion

C1014 Ciliau Aeron (MdV)

cyf: 133/19

20/08/2019 - 24/08/2019 08:00 - 18:00 (dyddiol)

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

U1171 Cnwch Coch (MdV)

cyf: 134/19

16/09/2019 - 27/09/2019 08:00 - 18:00

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Heol Bandal, Aberystwyth

cyf: 71/19

27/08/2019 - 30/08/2019 09:00 - 16:30

Gwasanaeth nwy newydd

Wales & West Utilities

U1011 Stryd St Matthews, Borth

cyf: 131/19

28/08/2019 - 29/08/2019 08:00 - 17:00

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Maes y Felin, Tal-y-Bont

cyf: 136/19

03/09/2019 - 04/09/2019 08:00 - 17:00

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

A486 Cross Inn, Cei NEwydd

cyf: 129/19

04/09/2019 - 05/09/2019 18:00 - 05:00

Gwaith i'r Cerbytffordd

BT

Heol Llain Prysg, Llanon

cyf: 141/19

30/08/2019 - 02/09/2019 08:00 - 18:00

Gwaith arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Aberystwyth + Ponterwyd

cyf: 96/19

07/09/2019 - 08/09/2019 12:00 - 18:00

Rali Holl Ffyrdd Ar Gau

RALI BAE CEREDIGION

Gwelir gwefan atodi am fwy o wybodaeth:

www.rbcrally.co.uk

Lôn y Farchnad, Aberteifi

cyf: 144/19

16/08/2019 - To be confirmed 24awr

Gwaith ar frys oherwydd strwythur anniogel

Cyngor Sir Ceredigion

B4575 Pont Trawscoed, Aberystwyth

cyf: 146/19

05/09/2019 08:00 - 18:00

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

U1302 Trawscoed

cyf: 147/19

05/09/2019 08:00 - 18:00

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Lôn Rhosmari, Aberystwyth

cyf: 148/19

06/09/2019 18:00 - 23:00

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Cefnllan, Waun Fawr, Llanbadarn Fawr

cyf: 145/19

09/09/2019 - 13/09/2019 24 awr

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Stryd y Popty, Aberystwyth

cyf: 78/19

13/09/2019 - 14/09/2019 18:00 - 18:00

Gwyl Fwyd a Diod

Cyngor Sir Ceredigion