Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Stryd y Farchnad, Aberteifi

cyf: 174/19

02/10/2019 - I'w gadarnhau 24awr

Strwythur Anniogel

Cyngor Sir Ceredigion

U5146, Gilfachreda, Cei Newydd

cyf: 64/20/MdV

20/04/20 - I'G 24awr

Cynhaliaeth y Ffordd wedi Methu

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U5217, Cwmsilltyn Road, Cwm-cou, Castell Newydd Emlyn

cyf: 200/20

21/08/20 - IG 24awr

Coeden Syrthiedig - Niwed i'r Ffordd Gerbydau

Cyngor Sir Ceredigion

Map

C1010 Cynnull Mawr, Talybont

cyf: 361/20

28/01/2021 - i'w gadarnhau 24 Awr

Cwympodd Cymorth Priffyrdd a Draenio Brys

Cyngor Sir Ceredigion

Map

B4570 Treforgan, Llangoedmor

cyf: 386/20

01/03/2020 - I'w hysbysu 24 awr

Cau Ffordd Brys - Gwaith cynnal priffyrdd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

C1240 Dyffryn Tywi , Tregaron

cyf: 48/21

01/04/2021 - I’w cadarnhau 24 awr

Cau Ffordd Brys

Arwyneb ffordd wael

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Panteg, Aberaeron

cyf: 120/21

20/09/2021-29/10/2021 24 awr

Gwaith draenio’r briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Map

Morgan Street/St. Mary St. Aberteifi

cyf: 149/21

04/10/2021 - 30/09/2022 24 awr

Cynllun lliniaru llifogydd

Morgan Sindall am Dwr Cymru

Map

C1013 Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3JE

cyf: 280/21

20/10/2021 08:00-17:00

BT Poling Works

Quantum TM / MJ Quinn for Openreach

Map

B4576 Bwlchllan, Lampeter

cyf: 320/21

28/10/2021-29/10/2021 08:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

C1107, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 281/21

26/10/2021-27/10/2021 08:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

U1084 New Street, Talybont

cyf: 321/21

18/10/2021-20/10/2021 08:00-16:30

Gwasanaeth nwy newydd

Wales & West Utilities

Map

C1119 Llanrhystud

cyf: 328/21

02/11/2021-03/11/2021 08:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

MJ Quinn ar rhan BT Openreach

Map

C1114 Felinwynt, Penparc

cyf: 332/21

27/10/2021-29/10/2021 08:00-18:00

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Amberon Ltd ar rhan Morrison Utility Services

Map

Gorymdaith Sul y Cofio Aberteifi

cyf: 340/21

14/11/2021 10:40-11:40

Cyngor Tref Aberteifi

Map

Rhes Glanmor, St John St, Cylch Tabernacle, Stryd Uchel, Stryd yr Efail, Lôn Penwig, Cei Newydd

cyf: 263/21

30/10/2021 17:00-20:30

Tân Gwyllt

Working 4 New Quay

Map

B4572 Borth, Aberystwyth

cyf: 287/21

05/11/2021 09:30-15:30

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

Map

C1072 Pontsian, Llandysul

cyf: 325/21

01/11/2021-05/11/2021 08:00-18:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

MJ Quinn ar rhan BT Openreach

Map

U5029 Y Ferwig, Aberteifi

cyf: 345/21

-02/11/2021 - 04/11/2021 08:00 - 18:00 (24 awr)

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Amberon Ltd ar rhan Morrison Utility Services

 

Map

Bridge Street, Llandysul

cyf: 343/21

07/11/2021 08:00 - 18:00

Torri Coed

Amberon Ltd ar rhan Teifi Forest and Field

 

Map

Lincoln Street, Llandysul

cyf: 307/21

18/10/2021-20/10/2021 08:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Amberon Ltd ar rhan Morrison Utility Services

 

Map

B4574 Pontarfynach

cyf: 354/21

18/11/2021 09:00 - 15:30

Gwaith Polion

MJ Quinn ar rhan BT Openreach

map

ERC: Capel Mair Church, Feidrfair, Aberteifi

cyf: 355/21

13/10/2021-I'w hysbysu 24 Hrs - 08:00-I'w hysbysu

Gwaith ar frys gwasanaeth Nwy

Wales & West Utilities

 

Map

B4342A Llangeitho

cyf: 264/21

08/11/2021 09:30-15:30

Prawf Polion

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

map

C1049 Blaen Ddol, Clarach, Aberystwyth

cyf: 306/21

15/11/2021 09:30-15:30

Prawf Polyn

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

Map

Min Y Bryn, Aberystwyth

cyf: 293/21

17/11/2021 08:00-17:00

Gwaith Polion gan Traffic Management Survey ar rhan BT Openreach

map

C1042 Glynarthen, Penbryn, Llandysul

cyf: 323/21

17/11/2021 09:00-17:00

Gwaith gwasanaeth BT

Quantum Traffic Management for MJ Quinn/BT Openreach

Map

C1075 Pontsian, Llandysul

cyf: 368/21

17/11/2021-19/11/2021 08:00-18:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

MJ Quinn ar rhan BT Openreach

Map

C1012 Tresaith, Cardigan

cyf: 363/21

11/11/2021 08:00-17:00

Gwaith gwasanaeth BT Openreach

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

B4353 Dol-y-Bont, Aberystwyth

cyf: 365/21

17/11/2021-18/11/2021 23:00-06:00

Archwiliad Pont

Centurion Site Services ar rhan consulting Wester & Wales

Map

C1014 Ciliau Aeron, Lampeter

cyf: 324/21

23/11/2021-24/11/2021 09:30-15:30

Gosod Cysylltiad Newydd

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

Map

C1056 Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 372/21

22/11/2021-24/11/2021 08:00-18:00

Torri Coed

MJ Quinn ar rhan BT Openreach

Map

B4343 Pontarfynanch

cyf: 352/21

29/11/2021-07/12/2021 24 awr

Gwaith Gwasanaeth Trydan
O'Connor Utilities for Scottish Power

Map