Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Pennar Road, Parcllyn, Aberporth, Aberteifi

cyf: 155/18

Gohiriwyd tan Haf - Hydref 2019 08:00 - 18:00

Adeiladu carffosiaeth newydd a gwaith yn ymwneud â thyllau archwilio

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

Linc i fap

C1139 Llyfnant Valley, Glaspwll, Machynlleth

cyf: 265/18 (IE)

14/01/2019 - I'w Gadarnhau 24 Awr

Gwaith ar Frys - Angen Cynnal y Briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

B4337 - Llanwnnen - Llanybydder

cyf: 86/19

01/08/2019 - 01/02/2020 09:00 - 17:00

Symud Llwyth Anwahanadwy Anghyffredin

Wide Load Escorts (Wales) Ltd

Heol y Bowls, Beulah

cyf: 107/19

Gohiriwyd 09:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Stryd y Farchnad, Aberteifi

cyf: 174/19

02/10/2019 - I'w gadarnhau 24awr

Strwythur Anniogel

Cyngor Sir Ceredigion

C1084 Penwenallt, Cwm-Cou, Cenarth

cyf: 181/19

27/01/2020 - 29/02/2020 07:30 - 19:00

Gwaith i'r Cerbytffordd

Cyngor Sir Ceredigion

B4353, Borth

cyf: 211/19

11/12/2019 - 17/12/2019, *Ffordd ar agor ar 12/12/2019 i ganiatau mynediad i orsafoedd pleidleisio* 08:00, 11/12/2019 - 17:00, 17/12/2019

Ail-wynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Ffordd Gorsaf Heddlu, Aberystwyth

cyf: 212/19

30/10/2019 - I'w Gadarnhau 24awr

Llechi rhydd ar y to

Cyngor Sir Ceredigion

U1252 Maesawelon, Llanilar

cyf: 224/19

03/12/2019 - 09/12/2019 08:00 - 18:00

Gwaith dyctio

BT Openreach

C1106 Llangwyryfon, Aberystwyth

cyf: 210/19

05/12/2019 - 12/12/2019 08:00 - 17:00

Ail-wynebu

Cyngor Sir Ceredigion

C1089 Bronant, Aberystwyth

cyf: 228/19

09/12/2019 - 11/12/2019 09:00 - 15:00

Amnewid polyn BT

BT

UX10 o'r C1090 Llechryd, Cardigan

cyf: 188/19

09/12/2019 - 11/12/2019 09:00 - 15:00

Amnewid polyn BT

BT

U5069 Hendraws, Glynarthen, Llandysul

cyf: 161/19

09/12/2019 - 11/12/2019 09:00 - 15:00

Amnewid polyn BT

BT

Mount Walk, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 232/19

11/12/2019 08:00 - 18:00

Adnewyddu nam bocs

Dwr Cymru

C1049 Bow Street

cyf: 230/19

12/12/2019 - 15/12/2019 22:00 - 06:00

Gwaith hanfodol i'r bont rheilffordd

Centurion Site Services

C1002 Bontnewydd, Aberystwyth

cyf: 187/19

12/12/2019 - 13/12/2019 09:00 - 15:00

Amnewid polyn BT

BT

U1018 Llandre, Bow Street

cyf: 143/19

14/12/2019 - 16/12/2019 23:00 - 06:00

Gwaith ar y groesfan

Network Rail

B4337 Llanrhystud, Aberystwyth

cyf: 245/19

Wedi gohirio I'w gadarnhau

Ail-wynebu

Cyngor Sir Ceredigion

A4120 Pontarfynach, Aberystwyth

cyf: 250/19

18/12/2019 - 20/12/2019 ac ar 23/12/2019 08:00 - 17:00 Dyddiol

Ail-wynebu

Cyngor Sir Ceredigion