Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

U5146 Gilfachreda, Cei Newydd

cyf: 53/23

01/10/2023-pahad i'w gadarnhau 24 Awr

Cynhaliaeth y Ffordd wedi Methu

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U1516 Soar Y Mynydd, Llanddewi Brefi

cyf: 558/21

31/03/2022 - parhad i'w gadarnhau 24 awr

Cynhaliaeth Y Ffordd wedi methu

Cyngor Sir Ceredigion

map

A4159 Bow Street, Aberystwyth

cyf: 40/22

18/04/2022-parhad i’w gadarnhau 24 awr

I leihau cyflymder y traffic

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Stryd Y Brenin, Aberystwyth

cyf: 331/23

20/12/2023 - 07/10/2024 (estyniad) 09:00 - 17:00 (24 awr)

Gwaith dymchwel a adeiladu

Andrew Scott Ltd ar gyfer Prifysgol Aberystwyth

map

B4337 Dyffryn Arth, Cross Inn, Llanon

cyf: 58/23

I'w gadarnhau 07:30 - 19:00

Gwaith i atgyweirio Pont Dyffryn

ar ran Cyngor Sir Ceredigion

map

C1007/C1010 Comins Coch

cyf: 86/23

22/05/2023-TBC N/A

50mph Cyfyngiad Cyflymder 

North and Mid Wales Trunk Road Agency/Ceredigion County Council

Map

Map1

U1168-U1165, Ystwyth Trail, Llanilar

cyf: 456/23

30/10/2023-parhad i’w gadarnhau 24 awr

Gwaith ar lan yr afon

Cyngor Sir Ceredigion

Map

C1055 Llanfihangel Y Creuddyn

cyf: 40/24

18/04/2024 - i'w gadarnhau 24 awr

Cynhaliaeth y ffordd wedi methu

Cyngor Sir Ceredigion

map

U5164 Llanarth

cyf: 638/24

08/03/2024- i'w gadarnhau 24 awr

Tirlithriad

Cyngor Sir Ceredigion 

U5127 Nanternis, Cei Newydd

cyf: 72/24

29/04/2024-i'w gadarnhau 24 awr

Ymyl y ffordd yn cwympo i'r afon

Cyngor Sir Ceredigion

Map

A485/U1504 Tregaron

cyf: 06/24

14/05/2024 - 24/05/2024 21:00 - 06:00

Gwaith ar ceblau opteg ffibr

Sunbelt Rentals ar ran BT Openreach

map 1

map 2

Ffordd Gorrig, Pentrellwyn, Llandysul

cyf: 33/24

24/05/2024 09:30 - 15:30

Gwaith amnewid polyn

Sunbelt Rentals ar ran BT Openreach

map

U1511 Tregaron

cyf: 32/24

31/05/2024-09/06/2024 09:30-15:30

Gwaith gwasanaeth BT 

RPO Williams Civil Engineers ltd ar rhan BT Openreach

Map

C1175 Blaenannerch, Aberteifi

cyf: 41/24

03/06/2024 09:30-15:30

Gwaith polion

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

Map

C1232 Rhydlewis, Llandysul

cyf: 50/24

07/06/2024 09:30-15:30

Gwaith polion

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

Map

U5143 Rhydlewis, Llandysul

cyf: 51/24

07/06/2024 09:30-15:30

Gwaith polion

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

Map

C1128 Talsarn, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 89/24

06/06/2024 09:00-17:00

Gwaith polion

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

C1149 Llangeitho, Tregaron

cyf: 97/24

04/06/2024-06/06/2024 08:00-17:00

Gwaith polion

Go Ahead Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

Stryd y Neuadd, Llanon

cyf: 104/24

03/06/2024-04/06/2024 08:00-16:00 (24 awr)

Gwaith ceblau

Core Highways ar rhan National Grid Electricity Distribution

Map

U5236 Ponthirwaun, Aberteifi

cyf: 112/24

06/06/2024 09:00-17:00

Gwaith polion

Cone Masters ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

U5230 Beulah, Castell Newydd Emlyn

cyf: 132/24

07/06/2024-11/06/2024 08:00-17:00 (24 awr)

Gwaith gwasanaeth dwr

Core Highways ar rhan Morrison Utility Services

Map

UQ05 Llanarth

cyf: 137/24

03/06/2024-05/06/2024 08:00-18:00 (24 awr)

Gwaith gwasanaeth dwr

Core Highways ar rhan Morrison Utility Services

Map

B4333 (ger Gwesty Penrallt)

cyf: 60/24

05/06/2024 - 08/06/2024 08:00 - 18:00 (24 awr)

Gosod cysylltiad gwasanaeth newydd

map

C1020 Llangybi

cyf: 73/24

10/06/2024 - 12/06/2024 08:00 - 17:00

Gwaith atgyweirio adeiledd

Core Highways Regions ar ran National Highways

map

C1054 Prengwyn, Llandysul

cyf: 96/24

10/06/2024 07:00 - 17:00

Gwaith ar bolion

Quantum Traffic Management ar ran MJ Quinn/BT Openreach

map

C1073 Ystumtuen

cyf: 114/24

10/06/2024 - 12/06/2024 07:00 - 18:00

Adnewyddu polion diffygiol

GT Williams ar ran BT Openreach

map

C1034 Llanddeiniol

cyf: 125/24

10/06/2024 - 12/06/2024 08:00 - 18:00 (24 hours)

Adnewyddu fferel sy'n gollwng

Core Highways ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

Stryd Y Farchnad, Aberystwyth

cyf: 138/24

09/06/2024 08:00 - 18:00 awr

Atgyweiriadau i'r gwasanaeth dwr

Core Highways ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

U5059 (Heol Enlli), Tanygroes, Aberteifi

cyf: 130/24

11/06/2024 08:00 - 17:00 hours

Gosod tap cau

Core Highways are ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

B4321 Llangrannog, Llandysul

cyf: 61/24

11/06/2024 08:00 - 18:00

Adnewyddu hydrant tan

Core Highways ar ran Morrison utility Services/Dwr Cymru

map

C1063 Betws Ifan, Castell Newydd Emlyn

cyf: 149/24

12/06/2024 - 14/06/2024 08:00 - 16:00 (24 awr)

Gosod falf llifddor mewn-lein

Core Highways ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

Pen Uchaf y Stryd Fawr, Aberystwyth

cyf: 146/24

06/06/2024-10/06/2024 08:00-17:00

Gwaith gwasanaeth dwr

Core Highways ar rhan Morrison Utility Services

Map

C1145 Trisant, Aberystwyth

cyf: 115/24

10/06/2024-12/06/2024 07:00-18:00

Gwaith polion

GT Williams ar rhan BT Openreach

Map

C1082 Capel Bangor, Aberystwyth

cyf: 128/24

11/06/2024 09:30-16:00

Gwaith gwasanaeth dwr 

Core Highways ar rhan Morrison Utility Services 

Map

Sea View Place, Aberystwyth

cyf: 129/24

10/06/2024-11/06/2024 08:00-18:00

Gwaith gwasanaeth dwr

Core Highways ar rhan Morrison Utility Services

Map

C1085 Capel Madog, Aberystwyth

cyf: 136/24

14/06/2024 - 15/06/2024 07:00 - 18:00

Adnewyddu polion diffygiol a gweithgareddau ceblau

GT Williams ar ran BT Openreach

map

C1015 Cribyn, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 57/24

17/06/2024 - 22/07/2024 07:00 - 18:00 (24 awr)

Adfer craen a gwaith i atgyweirio y tir

Core Highways ar ran Davies Crane Hire Ltd

map

C1095 Llangybi, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 90/24

20/06/2024-26/06/2024 08:00-17:00

Cynnal a chadw strwythur

Core Highways for HRE/National Highways 

Map

C1052 New Cross, Aberystwyth

cyf: 124/24

25/06/2024-27/06/2024 07:00-18:00

Gwaith polion

G T Williams ar rhan BT Openreach

Map

C1055 New Cross, Aberystwyth

cyf: 135/24

20/06/2024-22/06/2024 07:00-18:00

Gwaith polion

G T Williams ar rhan BT Openreach

map 

U1170 Llanfihangel Y Creuddyn

cyf: 133/24

18/06/2024 - 19/06/2024 07:00 - 18:00

Adnewyddu polion diffygiol a gweithgaredadau ceblau

GT Williams ar ran BT Openreach

map

C1089 Tynreithyn

cyf: 139/24

18/06/2024 - 20/06/2024 07:00 - 18:00

Gwaith ar bolion

GT Williams ar ran BT Openreach

map

Rhiw Briallu, Aberystwyth

cyf: 74/24

23/06/2024 09:30 - 15:30

Gosod gwifrau ffeibr

Sunbelt Rentals ar ran BT Openreach

map

U1212 Llanrhystud, Aberystwyth

cyf: 155/24

25/06/2024-27/06/2024 08:00-18:00

Gwaith gwasanaeth dwr 

Core Highways ar rhan Morrison Utility Services 

Map

C1020 Llangybi, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 159/24

25/06/2024-27/06/2024 08:00-18:00

Gwaith gwasnanaeth dwr 

Core Highways ar rhan Morrison Utility Services 

Map

U1516 Llanddewi Brefi, Tregaron (ger Erwlas)

cyf: 77/24

26/06/2024 08:00 - 18:00

Atgyweirio gwasanaeth dwr

Core Highways ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

Heol Minafon, Aberystwyth

cyf: 81/24

24/06/2024 09;30 - 15:30

Gwaith atgyweirio gwasanaeth

Sunbelt Rentals ar ran BT Openreach

map

B4343 Pontrhydfendigaid

cyf: 154/24

25/06/2024 - 27/06/2024 07:00 - 18:00

Adnewyddu polion diffygiol a gweithgareddau ceblau

GT Williams ar ran BT Openreach

 

map

B4342A Llangeitho (ger Ty Jubilee)

cyf: 157/24

24/06/2024 - 26/06/2024 09:00 - 18:00 (24 awr)

Gwaith i atgyweirio carthffos

Core Highways ar ran A Griffiths/Dwr Cymru

map

C1026 Tregaron

cyf: 78/24

24/06/2024 - 05/07/2024 08:00 - 17:00

Gwaith torris coed a atgyweirio adeiledd

Core Highways ar ran Historic Railway Estates/National Highways

map

C1240 Tregaron

cyf: 02/24

24/06/2024-05/07/2024 20:00-06:00

Gwaith ceblau 

Sunbelt Rentals ar rhan BT Openreach

Map

Map 2 

C1046 Ysbyty Ystwyth, Ystrad Meurig

cyf: 171/24

17/05/2024 - 20/05/2024 09:00 - 17:00 (24 awr)

Atgyweirio y ffyrdd ar brys

Cyngor Sir Ceredigion

map

A475 and B4571 Adpar, Castell Newydd Emlyn

cyf: 27/24

18/06/2024 17:00 - 21:00

Ras Bryndioddef

Go Ahead Traffic Management Ltd ar ran Menter, Gorllewin Sir Gar

map

map 2

C1143 Bwlchllan/Abermeurig - Llanbedr Pont Steffan

cyf: 174/24

28/06/2024 07:30 - 18:00

Gwaith ail-wynebu

GD Harries & Sons Ltd ar ran Cyngor Sir Ceredigion

map

U5312 Llanwenog, Llanybydder

cyf: 176/24

28/06/2024 08:00 - 18:00

Gwaith ail-wynebu

GD Harries & Sons Ltd ar ran Cyngor Sir Ceredigion

map

B4343 Llanfair Clydogau

cyf: 148/24

20/06/2024 08:00 - 18:00

Atgyweirio gwasanaeth

Kelly Traffic Management ar ran MJ Quinn/BT Openreach

map

Coedlan Tri, Penparcau, Aberystwyth

cyf: 182/24

23/05/2024 - 30/05/2024 24 awr

Atgyweirio gwasanaeth ar brys

Wales and West (Nwy)

map

B4342C Llanarth

cyf: 84/24

20/06/2024 - 21/06/2024 08:00 - 18:00 (24 awr)

Adnewyddu ac ailosod ffram a gorchudd

Core Highways ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map