Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Stryd y Farchnad, Aberteifi

cyf: 174/19

02/10/2019 - I'w gadarnhau 24awr

Strwythur Anniogel

Cyngor Sir Ceredigion

C1010, Cynnull Mawr, Talybont

cyf: RC259-19/EJ

20/04/2020 - 01/05/2020 07:30 - 19:00

GOHIRIO:

Ailosod cylfat annigonol o dan y ffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

C1020 Llwyn Felig Farm i Long Wood Community Woodland, Llanfair Clydogau

cyf: 31-20 (EJ)

09/03/2020 - 15/05/2020 07:30-19:00

GOHIRIO:

Gwaith Draenio

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U5014 Pont Llechryd

cyf: 45/20 GG

18/02/2020 - I'w gadarnhau 24 Awr

Strwythur Anniogel

Sir Cyngor Ceredigion

Map

U5146, Gilfachreda, Cei Newydd

cyf: 64/20/MdV

20/4/20 - I'G 24awr

Cynhaliaeth y Ffordd wedi Methu

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U5027 Mwnt, Aberteifi

cyf: DPP

26/03/2020 - I'w gadarnhau 24 awr

Cau dros dro i atal mynediad i'r traeth

Cyngor Sir Ceredigion / HDP

U1251, Llanilar

cyf: 104/20/BT

3/6/2020 - I'w Gadarnhau 24awr

Cyngor Sîr Ceredigion

Map

Maes Lowri, Aberystwyth

cyf: 117/20

25/6/20 - 4/9/20 24hours

Prifysgol Aberystwyth

Gwaith Adnewyddu

Map

C1003, 'Crib-y-Gwynt', Y Ferwig, Aberteifi

cyf: 134/20

2/7/20 - 6/7/20 9:00 - 18:00

Cyflenwad Tân Domestig

Amberon ar rhan Dwr Cymru

Map

C1282, Rhiwgoch, Aberaeron

cyf: 135/20

12/7/20 - 17/7/20 8:00 - 17:30

Gwaith Ail-adeiladu'r Lôn Gerbydau

Alun Griffiths ar rhan Cyngor Sîr Ceredigion

Map

B4546, Ffordd Llandudoch, Aberteifi i ffin Sir Benfro

cyf: 138/20

19/7/20 8:00 - 18:00

Arwynebu Ffordd - G D Harries ar rhan CSC

 

Bwriedir rhwng 08:00 – 18:00 o’r gloch bob dydd am y cyfnod rhwng 15 a 17 Gorffennaf a 20 i 21 Gorffennaf 2020, y caiff llif y traffig ei reoli drwy system confoi.

Map

U1090, Argae Nant-y-Moch, Ponterwyd

cyf: 143/20

13/7/20 - 17/7/20 8:00 - 18:00

Statkraft

Gwaith cynnal a chadw i'r Argae

Map