Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Stryd y Farchnad, Aberteifi

cyf: 174/19

02/10/2019 - I'w gadarnhau 24awr

Strwythur Anniogel

Cyngor Sir Ceredigion

Morgan Street/St. Mary St. Aberteifi

cyf: 149/21

01/11/2021 - 30/10/2022 24 awr

Cynllun lliniaru llifogydd

Morgan Sindall am Dwr Cymru

Map

Heol Panteg, Aberaeron

cyf: 120/21

12/07/2021- i'w gadarnhau 24 awr

Cyngor Sir Ceredigion

Gwaith Draeniad a Priffordd Cynnal

Map

Map

C1115 Pont-rhyd-y-groes

cyf: 479/21

15/02/2022 (parhad i'w gadarnhau) 24 awr y dydd

Cynhaliaeth Y Ffordd Wedi Methu

Cyngor Sir Ceredigion

map

C1019 Bontgoch, Talybont

cyf: 437/21

Wedi gohiriad 08:30 - 17:00

Gwaith Polion

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

map

U5146 Gilfachreda, Cei Newydd

cyf: 500/21

02/03/2022-pahad i'w gadarnhau 24 Awr

Cynhaliaeth y Ffordd wedi Methu

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U1082 Goginan, Aberystwyth

cyf: 34/22

26/09/2022 - 25/11/2022 08:00-17:00

YGC ar rhan NMWTRA

map

U1516 Soar Y Mynydd, Llanddewi Brefi

cyf: 558/21

31/03/2022 - parhad i'w gadarnhau 24 awr

Cynhaliaeth Y Ffordd wedi methu

Cyngor Sir Ceredigion

map

A4159 Bow Street, Aberystwyth

cyf: 40/22

18/04/2022-parhad i’w gadarnhau 24 awr

I leihau cyflymder y traffic

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Stryd Y Brenin, Aberystwyth

cyf: 84/22

20/06/2022 - 03/02/2023 09:00 - 17:00 (24 awr)

Gwaith dymchwel a adeiladu

Andrew Scott Ltd ar gyfer Prifysgol Aberystwyth

map

U1454 Penuwch, Tregaron

cyf: 183/22

24/10/2022 - 27/10/2022 07:30 - 18:00

Gwaith ail-wynebu

Cyngor Sir Ceredigion

map

Stryd Adam/C1174 Llechryd, Aberteifi

cyf: 171/22

I'w gadarnhau 07:30 - 19:00 (24 awr)

Gwaith gwella'r draenio ar y briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

map

C1180 Cwmtydu, Llwyndafydd

cyf: 170/22

I'w gadarnhau 07:30 - 19:00 (24 awr)

Gwaith i atgyweirio ar y briffordd a'r arglawdd

Cyngor Sir Ceredigion

map

U5097 Llangrannog

cyf: 221/22

(wedi ei ganslo) 09:00 - 17:00

Adleoliad polion

Quantum TM ar ran MJ Quinn/BT Openreach

map

A4120 Heol Y Bont, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

cyf: 208/22

04/10/2022-05/10/2022 22:00-05:00

Gwaith cynnal y rheilffordd

Sunbelt Rentals ar rhan Railway Network

Map

B4342A Bwlchllan, Llangeitho

cyf: 231/22

07/10/2022 09:00-17:00

Gwaith gwasanaeth BT openreach 

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

C1079 Llandre, Aberystwyth

cyf: 181/22

03/10/2022 - 06/10/2022 07:30 - 18:00

Ail-wynebu

ar ran Cyngor Sir Ceredigion

map

C1025 Cwmrheidol

cyf: 220/22

09/10/2022 10:45 - 12:45

Ras Hwyl 

CHRhA ar ran Ysgol Gynradd Penllwyn

map

B4576 Bethania, Llanon

cyf: 232/22

10/10/2022 09:00 - 17:00

Gwaith polion

Quantum Traffic Management/MJ Quinn ar ran BT Openreach

map

C1045 Brongest, Castell Newydd Emlyn

cyf: 227/22

12/10/2022 09:00-17:00

Gwaith gwasanaeth BT Openreach

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

C1111 Llanarth

cyf: 224/22

11/10/2022 09:00-17:00

Gwaith gwasanaeth BT Openreach

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

Ffordd o'r gyffordd a Dol Yr Efail sy'n rhedeg ar hyd cefn Bro Yr Hafan, Aberaeron

cyf: 260/22

I'w gadarnhau 08:00 - 18:00

Gwaith i atgyweirio gwasanaeth Dwr

Amberon Ltd ar ran Alun Griffiths Ltd/Dwr Cymru

map

Heol Yr Eglwys/Glan Dolau/Stryd Ioan, Cei Newydd

cyf: 268/22

05/10/2022 - 07/10/2022 08:00 - 18:00 (24 awr)

Atgyweirio gwasanaeth dwr

Amberon Ltd ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

C1027 Llangrannog

cyf: 273/22

12/10/2022 - 14/10/2022 08:00 - 18:00 (24 awr)

Gwaith i atgyweirio gwasanaeth

Amberon Ltd ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

C1086 Cellan, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 257/22

17/10/2022-21/10/2022 08:00-18:00

Gwaith gwasanaeth dwr 

Amberon Ltd ar rhan Morrison Utility Services 

Map

U5242 Cenarth, Castell Newydd Emlyn

cyf: 279/22

17/10/2022-19/10/2022 08:00-18:00

Gwaith gwasanaeth Dwr

Amberon Ltd ar rhan Morrison Utility Services

Map

Heol Y Buarth, Aberystwyth

cyf: 175/22

10/10/2022 - 13/10/2022 07:30 - 18:00

Ail-wynebu

Cyngor Sir Ceredigion

map

map

C1014 Llanon

cyf: 235/22

18/10/2022 09:00 - 17:00

Gwaith i atgyweirio gwasanaeth

Quantum TM ar ran MJ Quinn-BT Openreach

map

Maes Alfred, Aberystwyth

cyf: 275/22

13/10/2022 08:00 - 18:00

Gwaith i atgyweirio gwasanaeth

Amberon Ltd ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

U5104 Tresaith, Aberteifi

cyf: 274/22

19/10/2022 - 21/10/2022 08:00 - 18:00 (24 awr)

Amberon Ltd ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

A482 Llanbedr Pont Steffan

cyf: 287/22

25/10/2022 09:00-17:00

30mph Cyfyngiad Cyflymder Dros Dro

Quantum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

Dole, Llandre, Bow Street

cyf: 203/22

24/10/2022-18/10/2022 24 Awr

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru 

Map

Nifer o ffyrdd yn Cei Newydd

cyf: 276/22

29/10/2022 17:00-20:30

Rhes Glanmor, St John St, Cylch Tabernacle, Stryd Uchel, Stryd yr Efail, Lôn Penwig, Cei Newydd

Tan Gwyllt - Cei Newydd

Map

C1031 Dol-y-Bont, Borth

cyf: 289/22

01/11/2022-03/11/2022 08:00-18:00

Gwaith gwasanaeth dwr

Amberon ltd ar rhan Morrison Utility Services

Map

B4459 Capel Dewi, Llandysul

cyf: 285/22

26/10/2022 09:30 - 15:30

Gwaith i atgyweirio gwasanaeth

Sunbelt Rentals ar ran BT Openreach

map

C1017 Derwen Gam, Llanarth

cyf: 284/22

27/10/2022 - 31/10/2022 08:00 - 18:00 (24 awr)

Gwaith i atgyweirio gwasanaeth

Amberon Ltd ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

C1042 Tanygroes, Aberteifi

cyf: 293/22

02/11/2022-04/11/2022 08:00-18:00

Gwaith gwasanaeth dwr

Amberon Ltd ar rhan Morrison Utility Services

Map

C1035 Llaingarreglwyd, Llanarth

cyf: 294/22

03/11/2022 08:00-18:00

Gwaith gwasanaeth dwr

Amberon ltd ar rhan Morrison Utility Services

Map

Quay Road, Aberystwyth

cyf: 295/22

29/09/2022-05/10/2022 10:30-16:00

Gwaith ar frys nwy

Wales & West Utilities 

Map

U5014 Croes Y Llan, Llangoedmor, Aberteifi

cyf: 297/22

03/10/2022 - 06/10/2022 08:00 - 18:00 (24 awr)

Gwaith i atgyweirio gwasanaeth ar frys

Amberon Ltd ar ran Morrison Utility Services/Dwr Cymru

map

B4343 Pontrhydfendigaid

cyf: 286/22

07/11/2022 - 02/12/2022 07:30 - 19:00 (24 awr)

Gwaith i atgyweirio cynhaliaeth y ffordd

Cyngor Sir Ceredigion

map