Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Stryd y Farchnad, Aberteifi

cyf: 174/19

02/10/2019 - I'w gadarnhau 24awr

Strwythur Anniogel

Cyngor Sir Ceredigion

U5146, Gilfachreda, Cei Newydd

cyf: 64/20/MdV

20/04/20 - I'G 24awr

Cynhaliaeth y Ffordd wedi Methu

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U5217, Cwmsilltyn Road, Cwm-cou, Castell Newydd Emlyn

cyf: 200/20

21/08/20 - IG 24awr

Coeden Syrthiedig - Niwed i'r Ffordd Gerbydau

Cyngor Sir Ceredigion

Map

C1010 Cynnull Mawr, Talybont

cyf: 361/20

28/01/2021 - i'w gadarnhau 24 Awr

Cwympodd Cymorth Priffyrdd a Draenio Brys

Cyngor Sir Ceredigion

Map

B4570 Treforgan, Llangoedmor

cyf: 386/20

01/03/2020 - I'w hysbysu 24 awr

Cau Ffordd Brys - Gwaith cynnal priffyrdd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

C1240 Dyffryn Tywi , Tregaron

cyf: 48/21

01/04/2021 - I’w cadarnhau 24 awr

Cau Ffordd Brys

Arwyneb ffordd wael

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U1304 Allt Brynarth, Lledrod

cyf: 83/21

13/09/2021-01/10/2021 24 awr

Gwaith Draeniad

Cyngor Sir Ceredigion

Map

U5179 Felin Cwm, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 91/21

21/06/2021 Ar Agor 24 awr

Gwaith Cynnal Priffyrdd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

B4577 Pont Goy-Blaenpennal

cyf: 111/21

I'w hysbysu 24 awr

Gwaith draenio’r briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Panteg, Aberaeron

cyf: 120/21

I'w hysbysu 24 awr

Gwaith draenio’r briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Map

C1183 Llanwenog, Drefach

cyf: 122/21

27/07/2021 - 10/08/2021 24 awr

Gwaith i ailosod cwlfert

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Morgan Street/St. Mary St. Aberteifi

cyf: 149/21

09/08/2021 - 30/06/2022 24 awr

Cynllun lliniaru llifogydd

Morgan Sindall am Dwr Cymru

Map

C1118 Cwmystwyth, Aberystwyth

cyf: 152/21

20/09/2021 - 15/10/2021 24 awr

Gwaith cynnal priffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Map

Map

Bank Lane, Aberaeron

cyf: 182/21

27/07/2021-30/07/2021 24 awr

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Amberon ar rhan Morrison Utility Services

Map

U5309 Near Bedwlwyn, Cwrtnewydd, Llanybydder

cyf: 84/21

28/07/2021-29/07/2021 09:30-15:15

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Sunbelt Rentals Ltd ar rhan BT Openreach

Map

C1116 Llanon, Aberystwyth

cyf: 90/21

29/07/2021 08:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Platinum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

B4334 Brynhoffnant, Llandysul

cyf: 110/21

03/08/2021 09:30-15:30

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Sunbelt Rentals Ltd ar rhan BT Openreach

Map

C1022, Dol Arthur, Pontrhydygroes

cyf: 199/21

29/07/2021-30/07/2021 08:00-17:00

Gwaith arwyneb adferol

Tarmac / Ceredigion County Council

Map

C1130, Maesbangor

cyf: 200/21

28/07/2021-29/07/2021 08:00-17:00

Gwaith arwyneb adferol

Tarmac / Ceredigion County Council

Map

U1208, Llangwyryfon

cyf: 201/21

02/08/2021-03/08/2021 08:00-17:00

Gwaith arwyneb adferol

Tarmac / Ceredigion County Council

Map

U1565. Trefilan, Talsarn

cyf: 202/21

02/08/2021-04/08/2021 08:00-17:00

Gwaith arwyneb adferol

Tarmac / Ceredigion County Council

Map

U1304 Brynarth, Trawsgoed, Aberystwyth

cyf: 187/21

04/08/2021 08:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Traffic Management Survey and Design ar rhan BT Openreach

Map

C1019, Bow Street, Aberystwyth

cyf: 203/21

28/07/2021-29/07/2021 08:00-17:00

Gwaith arwyneb adferol

Tarmac / Ceredigion County Council

Map

C1071 Abermeurig, Lampeter

cyf: 92/21

05/08/2021 09:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Platinum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map

B4342C Ystrad Aeron, Felinfach, Lampeter

cyf: 93/21

04/08/2021 09:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Platinum Traffic Management ar rhan BT Openreach

Map

B4353 Ynyslas, Borth

cyf: 114/21

08/08/2021 08:30-15:30

Gwaith Cynnal y rheilffordd

Sunbelt Rentals ar rhan Network Rail

Map

Ffordd Loveden, Aberystwyth

cyf: 175/21

03/08/2021 08:00-17:00

BT Openreach Service Repairs

Platinum Traffic Management for MJ Quinn/BT Openreach

Map

C1056 Ciliau Aeron, Lampeter

cyf: 188/21

05/08/2021-11/08/2021 08:00-18:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

MJ Quinn ar rhan BT Openreach

Map

Heol Gwyn, Aberaeron

cyf: 197/21

03/08/2021 08:00-18:00

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Amberon ar rhan Morrison Utility Services

Map

U5073 Glynarthen, Aberteifi

cyf: 192/21

09/08/2021-13/08/2021 08:00-18:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

MJ Quinn ar rhan BT Openreach

Map

B4459 Glanrhyd, Llanfihangel ar Arth, SA39 9JB

cyf: 82/21

12/08/2021 09:00-17:00

BT Openreach Service Repairs

MJ Quinn for BT Openreach

Map

C1116 Llanon, Aberystwyth

cyf: 169/21

18/08/2021 08:00-17:00

Gwaith Gwasanaeth BT Openreach

Platinum Traffic Management ar rhan MJ Quinn/BT Openreach

Map