Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

A484 rhwng Aberteifi a Llechryd

02/02/2019 - IG Goleudau 2 Ffordd Gwaith Cymorth Priffyrdd 0800 3285250

A44 Ger U1082 Chyffordd Goginan, Aberystwyth

04/11/2019 - 31/03/2022 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch oherwydd Tirlithriad 0800 3285250

B4377 Rhwng Cross Inn a Talsarn ger eiddo a enwir yn Rhoshelyg

22/01/2020 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Niwed i'r bont 0800 3285250 (Forest)

A44 Dwyrain Capel Bangor (Tanycoed - Goginan), Aberystwyth

12/06/2020 - 31/03/2022 Goleuadau 2 Ffordd Atgyweiriadau VRS Forest 0800 3285250

B4340 Ger Bont Llanafan rhwng Gyf C1115 & U1178

11/11/2020 - I'w Gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Cymorth Priffyrdd a Atgyweirio'r Fens 0800 3285250 (Forest)

A485 Lledrod

11/11/2020 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith i'r Llwybr Troed 0800 3285250 (Forest)

A478 Pentood, Aberteifi

23/12/2020 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Cymorth Priffyrdd 0800 3285250 (Forest)

A475 Maes-y-Morfa, Llandyfriog, Castell Newydd Emlyn

22/02/2021 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Cymorth Forest 0800 3285250

B4338 Rhwng Cwrtnewydd a Cware Alltgoch

24/02/2021- I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Coeden wedi cwympo, difrod posib i wyneb y ffordd 0800 328 5250

Waunfawr Crossroads, Waunfawr Road, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3QH

25/10/2021 - 30/10/2021 Goleuadau Amlffordd Gwelliannau Gwaith i Arosfan Bws 01633 284700

A487 gyf 36 Mill Street, Aberyswyth, Ceredigion

18/10/2021 – 20/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Cloddio yn y droedffordd i atgyweirio golau stryd 07768 022 778 (Scot James)

A487 o Synod Inn i mynedfa Ffarm Gellie, Arosfan Bws Croesffordd, SA47 0PX

20/10/2021 Goleuadau Amlffordd Prawf polyn 0370 050 0792

C1014 o Gyf A482 - Gyf U1555 Ciliau Aeron

23/11/2021 – 24/11/2021 Goleuadau 2 Ffordd Mynediad i Strwythr Uwchben – Ceblau ar gyfer cysylltiad Cwsmer newydd 03700 500792

A475 Bont Rhydowen Bridge, Llandysul

04/10/2021 – 29/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith cynnal a chadw pontydd 0800 3285250

A487 De Llanrhystud - Gyf Llew Du

08/10/2021 - 15/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith i Gwella'r Arosfan Bws

A487 De Rhydyfelin, Aberystwyth

08/10/2021 - 15/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith i Gwella'r Arosfan Bws

Llyn y Fran Road, Llandysul

11/10/2021 - 22/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Cysylltiadau Carthffos Newydd 0845 371 50 50 (Amberon)

U5072 o Gyf A487 i gyf U5078, U5072 o'r A487 Saint Johns Church i gyf C1012 Bont Penmorfa, Sarnau, Llandysul

27/10/2021 – 29/10/2021 Goleuadau Amlffordd Defnydd signal 07805 503161 (Scott Clarke)

A487 Heol Dewi Sant, Aberaeron

11/10/2021 - 15/10/2021 - Yn Ddyddiol Goleuadau 2 Ffordd Adnewyddu Goleuadau

A487 Delfryn, Sarnau, Llandysul

12/10/2021 - 25/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Cloddio Tân Domestig 0800 085 3968

A487 Esgeronen Fawr - Bungalo Llanina, Llanarth

13/10/2021 - 15/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Ceblo 07805 503161 (Scott Clarke)

A487 Synod Inn - Plwmp

13/10/2021 - 15/10/2021 Goleuadau Amlffordd / Rholio Profion Polion 08700 500792 Sunbelt Rentals

A487T From Blaenplwyf To The Junction Of The U1203

18/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Ceblo 07484 033275 (DARRELL OXLEY)

Ffordd Caradog & Gyfordd Ffordd Penglais, Aberystwyth

12/10/2021 - 20/10/2021 Goleuadau Amlffordd Ar Frys:- Gwaith Scottish Power 01352 735300

A487 Llanfarian - Blaenplwyf - t/a 'Hen Ysgol' i tua 10m heibio Fronfelen Villa, Aberystwyth

01/11/2021 – 05/11/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gosod dyctio newydd tua. 86m 07484 033275 (DARRELL OXLEY)

C1033 / Gyf Cae Sarn, Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9YW

01/11/2021 - 05/11/2021 Goleuadau Amlffordd Gwaith Ductio 07984 128738 (Jamie Williams)

B4343 / Heol y Bont, Rhydfen, Pontrhydfendigaid, SY25 6BH

18/10/2021 - 22/10/2021 Goleuadau Amlffordd Atgyweirio Wal ac Ailosod Rheiliau 03700 500 792

A44 Woodview (o Bridge Terrace i Ffarm Pendre) Aberystwyth

19/10/2021 - 20/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gosod Gwasanaeth Newydd

A487 The Grange - Awelfryn, Ffosyffin - Llwyncelyn

18/10/2021 - 19/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith BT 07805 503161 (Scott Clarke)

A487 Wern, Llwyncelyn, Ger Aberaeron

18/10/2021 - 19/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith BT 07805 503161 (Scott Clarke)

A487 Gyf Bryn y Wawr, Penparc, Aberteifi

18/10/2021 - 20/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Gwasanaeth Dŵr Selwyn Willet 07929 723728

A487 Llyn Wernau - Llanarth - Synod Inn

20/10/2021 - 22/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Gwasanaeth Dŵr Selwyn Willet 07929 723728

A487 Hirael, Blaenplwyf, Aberystwyth

21/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Polion 07470 927788 (Dan Parry)

A487 De Tegfan, Llanarth

22/10/2021 Goleuadau 2 Ffordd Torri Coed 08700 500792 (Opt 2) Sunbelt Rentals

B4548 Waungelod, Gwbert, Aberteifi

18/10/2021 - 05/11/2021 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Amddiffyn yr Arfordir