Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

B4333 Rhwng Adpar a Cwmcou

31.10.2018 - IG Goleudau 2 Ffordd Gwaith cymorth priffyrdd 08453 715050

Ger Pwllybilwg â'r A475 o Drefach i'r gyffordd â'r U5341 Drefach, SA40 9SZ

IG Goleudau 2 Ffordd Mynediad i Strwythr Uwchben – Ceblau i Adfer Gwasanaeth Cwsmeriaid 03700 500792

A484 rhwng Aberteifi a Llechryd

02/02/2019 - IG Goleudau 2 Ffordd Gwaith cefnogaeth priffyrdd 08003285250

A44 Ger U1082 Cyffordd Goginan, Aberystwyth

04/11/2019 - 31/08/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch oherwydd Tirlithriad 0800 3285250

B4377 Rhwng Cross Inn a Talsarn ger eiddo a enwir yn Rhoshelyg

22/01/2020 - ig Goleuadau 2 Ffordd Niwed i'r bont 0800 3285250 (Forest)

B4570 Llangoedmor, Aberteifi

29/01/2020 - ig Goleuadau 2 Ffordd Gwaith cynnal y briffordd

B4342 Gilfachrheda

10/03/2020 - tbc Goleuadau 2 Ffordd Darparu amddiffyniad diogel oherwydd strwythur anniogel

A487/A4159 Bow Street, Comins Coch

25/03/2020 - 31/10/2020 Goleuadau 3 Ffordd Cynllun Gorsaf Bow Street 0845 3715050

T/A Prifysgol Gogerddan, Penrhyncoch, Aberystwyth

28/5/2020 – 28/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gosod troedffordd newydd Amberon Ltd 0845 371 5050

C1282 Rhiwgoch, Aberaeron, SA46 0EZ

03/02/2020 - 31/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Cynllun Llwybr Troed Newydd 07966 318108

A487 Pentref Llanrhystud

15/06/2020 - 16/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gosod ynysoedd lloches i gerddwyr a gwaith tawelu ychwanegol 08453715050

A4120 Ger Ffarm Penrhiw, Frompant Y Crug - Pisgah 50m Dwyrain o Cyff i Llanfihangel Y Creuddyn, SY23 4EF

13/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

A475 CNE i Ffordd Horeb, Adpar, Castell Newydd Emlyn, SA38 9EQ

13/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

B4338 Cwrtnewydd i Gorsgoch, Ger Mynediad i Cware Alltgoch - The Chase ger Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9TG

14/07/2020-15/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

A4120 T/A Pencoed 323m o Ystafelloedd Te Woodlands

14/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

Croesfan Lefel Capel Borth Soar

08/09/2020 - 09/09/2020 Goleuadau 2 Ffordd Cynnal a chadw croesfan lefel 03700 500792

B4343 Rhwng Pen Y Garn & mynediad i Maes Elwad, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig

16/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

A487 Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6DX

06/07/2020 – 10/07/2020 Goleuadau 4 Ffordd Ceblau a chloddiadau posibl 07775 037494

B4337 o Nebo Exchange - Pentref Nebo Gyf Pantrodyn Uchaf, SY23 5EB

23/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Prawf Polyn 08700 500792

U1018 Llandre Level Crossing, Ceredigion SY24 5DA

09/09/2020 – 10/09/2020 - (22:00pm – 06:00am) Goleuadau 3 Ffordd Cynnal a Chadw a Glanhau Croesfannau Rheilffyrdd 03700500792

A44 ger Ystad Diwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

10/06/2020 – 30/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Goleuadau Stryd Masco 07850 947139

A485 gyf Gyf a Ffordd Llwyncolfa, Tyncelyn, Tynreithyn

23/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Profion Polion 08700 500792

A475 t/a Tro Isaf - Rhif 1 Penrhiw, Aberbanc, Llandysul

30/07/2020 (09:30 - 15:30) Goleuadau 2 Ffordd Profion Polion 08700 500792

A485 Ger Maes Einion, Tregaron

03/08/2020 (09:30 - 15:30) Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Polion 08700 500792

B4337 Near Fish & Anchor, Llanwnnen - Cribyn, Llanbedr Pont Steffan

20/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Profion Polyn 08700 500792

Old Mazda Garage, Pen Yr Angor, Aberystwyth, SY23 1BH

06/07/2020 – 06/08/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gosod troedffordd a seilwaith goleuadau newydd Amberon Ltd 08453 715050

100m nes lan o Maes yr Haf, Ffordd Beulah, Beulah

15/07/2020 - 17/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith i'r Gwasaneth Dŵr 0800 0853968

B4333 Gwynfryn, Beulah, Newcastle Emlyn

15/07/2020 - 17/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Gwasanaeth Dŵr 0800 0853968

B4343 Gyf Ty Coed, Tregaron

23/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Profion Polyn 08700 500792

B4353 gyf Sea Breeze, Borth

09/07/2020 - 13/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Amnewid Polyn 08700 500792

B4353 opp Fron yr Awel, Glanwern, Borth

31/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Profion Polyn 08700 500792

B4337 Nebo i Ffordd Llanrhystud, Ger Dol Hafod, Llanrhystud SY23 5EB

31/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

A4120 Ffordd Pisgah, 50m Gorllewin o Groesffordd i Aberffrwd, SY23 4EQ

03/08/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

A485 o Groesffordd Tyncelyn - Gyf C1008, Blaenpennal, Aberystwyth

15/07/2020 - 16/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Profion Polion 03700 500792

C1001A Cefnesgair - Methodist Home & C1004 Ffordd Waunfawr, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

06/07/2020 - 31/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Nwy 0800 111999

A487 Tu allan mynediad Safle Gwersylla Liahona, Plwmp, SA44 6BG

31/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Profion Polyn 08700 500792

A4120 t/a Ty Capel, Capel Seion, Aberystwyth

10/07/2020 - 14/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Newid Polyn 03700 500792

A487 / U5072 Sarnau

07/07/2020 - 13/07/2020 Goleuadau 3 Ffordd Ceblo, Mynediad Bocs a Gwaith BT 03700 500792

A4120 Gyferbyn Bryngwyn, Capel Seion, SY234AW

02/09/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben 03700 500792

A485 Heol yr Orsaf, Tregaron

06/07/2020 - 17/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Dyctio 03700 500792

A487 near Llanina Arms, Llanarth, SA47 0NW

10/07/2020 Goleuadau 4 Ffordd Mynediad i Strwythr Uwchben – Ceblau ar gyfer cysylltiad Cwsmer newydd 03700 500792

A482 Deri-Goch, Silian

08/07/2020 - 10/07/2020 Ar Frys: Goleuadau 2 Ffordd Gwaith ar frys: Gwaith i'r Gwasanaeth Dŵr 0800 085 3968

B4337 Temple Bar, Llanbedr Pont Steffan

09/07/2020 - 10/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Profion Polyn 03700 500792

Gilgwyn, Cefnllan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

10/07/2020 - 13/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith i'r Gwasanaeth Dŵr 0800 085 3968

A484 Cenarth, SA38 9LA

09/07/2020 - 21/08/2020 Goleuadau 2 Ffordd Torri Coed 01267 240187

B4353 rhwng Dolybont & Glanwern, Borth

10/07/2020 - 17/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd 08003 285250 (Forest)

A4120 - 100m Dwyrain o Llechwedd Melyn Jct, Pisgah, Aberystwyth

30/07/2020 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch i weithio ar strwythr uwchben 03700 500792