Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

A44 Ger U1082 Chyffordd Goginan, Aberystwyth

04/11/2019 - 31/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch oherwydd Tirlithriad 0800 3285250

B4377 Rhwng Cross Inn a Talsarn ger eiddo a enwir yn Rhoshelyg

22/01/2020 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Niwed i'r bont 0800 3285250 (Forest)

B4340 Ger Bont Llanafan rhwng Gyf C1115 & U1178

11/11/2020 - I'w Gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Cymorth Priffyrdd a Atgyweirio'r Fens 0800 3285250 (Forest)

A485 Lledrod

11/11/2020 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith i'r Llwybr Troed 0800 3285250 (Forest)

A478 Pentood, Aberteifi

23/12/2020 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Cymorth Priffyrdd 0800 3285250 (Forest)

A475 Maes-y-Morfa, Llandyfriog, Castell Newydd Emlyn

22/02/2021 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Cymorth Forest 0800 3285250

B4337 Dyffryn Arth Bridge, Cross Inn, Llanon, SY23 5NE

14/02/2022 - IG Goleuadau 2 Ffordd Cafodd parapet y bont ei daro i lawr. Gosodwyd rhwystrau diogelwch i warchod defnyddwyr ffyrdd ac o ganlyniad nid oes digon o led ar gyfer traffig 2ffordd 0800 328 5250 (Forest)

C1035 Pont Llanina, Cei Newydd

21/04/2022 - IG Goleuadau 2 Ffordd Rheoli llif traffig yn ddiogel dros y bont 0800 3285250 (Forest)

A487 Pen-cwm, Llanarth

28/07/2022 - 31/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Gwrthdrawiad Traffig ar y Ffordd 0800 3285250 (Forest TM)

A487T Ffynnon Ddewi Bends, Plwmp

14/08/2022 - 28/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Mesur diogelwch brys yn dilyn difrod wrthdrawiad i'r system atal cerbydau Dydd - 01433 477499 / Nos - 01452 418660

A482 Brynaeron, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DF

26/09/2022 - 07/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Mynediad Newydd 01570 422443

A487 Dolgau / Dole, Bow Street

05/09/2022 - 16/11/2022 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Gwasanaeth Dŵr 0845 371 5050 (Amberon)

A475 Horeb, Llandysul

17/10/2022 - 19/10/2022 Goleuadau Rholio 2 Ffordd Gwaith Polion

A487T / C1060A Llandre, Aberystwyth, SY24 5AA

28/09/2022 - 19/10/2022 Goleuadau Amlffordd Gwaith i'r Prif Dŵr 0845 371 5050 (Amberon)

B4340 Y Gors, Aberystwyth

12/09/2022 - 07/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Adnewyddu Draen 0845 371 5050 (Amberon)

C1163 Coed Cwm Einion, Furnace, Machynlleth

03/10/2022 - 30/11/2022 Stop / Go Gwaith Coed 07870 541996

B4570 Pontrhydarberth - Llangoedmor, Aberteifi

13/09/2022 - I'w Gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Diogelwch oherwydd Ymsuddiant yn y Ffordd Cerbydau 0800 3285250 (Forest)

Tu allan Bodalwyn, Coedlan y Frenhines, Aberystwyth

11/10/2022 - 14/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Gosod Prif Gyflenwad Nwy Newydd 0800 111999

A484 Gyf Itfaddal, Llechryd, Aberteifi, SA43 2QQ

20/10/2022 Goleuadau Amlffordd Gwaith Ceblau 07484 033275 (Darrell Oxley)

C1182 Ger Pencnwc, Henllan, Llandysul, SA44 5TN

26/09/2022 – 30/09/2022 Goleuadau 2 Ffordd Ymestyn draen dŵr wyneb 0800 328 5250 (Forest TM)

A484 Tua 50m o Kynance, Llangoedmor, Aberteifi

29/09/2022 - 04/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Ar Frys:- Gwaith i'r Gwasanaeth Dŵr 0845 371 5050 (Amberon)

A487 Craig y Nos, Blaenannerch, Aberteifi

29/09/2022 - 03/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith i'r Gwasanaeth Dŵr 07946 297308 (Gethin Williams)

A487 Llanrhystud - Llanon

29/09/2022 - 06/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd

A487 Gyf Llys Etna, Talybont, SY24 5EB

03/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Prawf Polyn 08700 500792 (ops 2)

A487 Rhydyfelin, Aberystwyth

03/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Prawf Polyn 08700 500792 (ops 2)

A487 Bronarth - Llwynbedw, Llwyncelyn, Aberaeron

03/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Ceblau 07814 088528 (Mick Kennedy)

A487 Cylchfan Blaenannerch

04/10/2022 - 07/10/2022 Goleuadau Amlffordd Amnewid cyrb wedi'i ddifrodi

A485 Rhos-y-Garth, Llanilar, Aberystwyth

03/10/2022 - 14/10/2022 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Torri Coed Ar Frys 0845 371 5050