Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

A478 Pentood, Aberteifi

23/12/2020 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Cymorth Priffyrdd 0800 3285250 (Forest)

A475 Maes-y-Morfa, Llandyfriog, Castell Newydd Emlyn

22/02/2021 - I'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Cymorth Forest 0800 3285250

A487T Talybont

23/12/2022 - 30/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Wal Gynnal Wan 0800 328 5250

B4343 Pontrhydyfendigaid

12/02/2023 - I'w Gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd Amddiffyniad Argyfwng i Wal Parapet wedi'i Ddifrodi yn dilyn Gwrthdrawiad Traffic ar y Ffordd 01970 625277 / 0800 3285250

A487T Waunfawr - Comins Coch, Aberystwyth

01/09/2023 - 01/12/2023 Goleuadau 2 Ffordd Cynllun Teithio Llesol

A475 / A486 Gyf Tegfan, Horeb, Llandysul, SA44 4JH

26/09/2023 Goleuadau Amlffordd Gwaith Ceblau Drosben 07814 088526 (Mick Kennedy)

Gerddi Rheidol, Aberystwyth, SY23 1DB

11/09/2023 – 16/10/2023 Goleuadau Amlffordd Gwelliannau ffyrdd 01267 240187

A478 Aberteifi, SA43 3NH

24/11/2023 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith polyn 07930 085070 (Peter Evans)

B4342c Plots 3 a 4, Ffordd Newydd, Cei Newydd

Dyddiadau i'w gadarnhau Goleuadau 2 Ffordd A184 Mynediad Newydd 0845 371 5050

A485 Penbryn, Bronant, Aberystwyth, SY23 4TJ

23/10/2023 - 25/10/2023 Goleuadau 2 Ffordd & Cyfyngiad Cyflymder Adnewyddu Polion BT 0333 202 5100

A487T Trefechan, Aberystwyth

11/09/2023 - 16/10/2023 Goleuadau Amlffordd Cynllun Teithio Llesol 01267 240187

A486 Pelorwel - Awel Deg, Bwlchygroes, Llandysul, SA44 5JX

05/10/2023 Goleuadau Amlffordd Gwaith Ceblau Ffibr Uwchben 03700 500792

A475 Ochr Gwesty'r Grannell, Llanwnnen

09/10/2023 – 10/10/2023 Goleuadau Amlffordd Adnewyddu Blwch yn Ddiffyg 0845 371 5050

A475 Rhwng Llandyfriog & Castell Newydd Emlyn

19/09/2023 - 29/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Clytiad mewnosodiad 01239 851604

B4342C t/a Garej, Gilfachreda, Ger Cei Newydd

20/09/2023 - 25/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Ar Frys:- Atgyweirio'r Prif Gyflenwad 0845 371 5050

B4338 Highmead, Llanybydder, SA40 9UG

25/09/2023 – 27/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Mynediad Diogel Rhwydwaith Tanddaearol ac Uwchben Ar gyfer Ceblau 01267 240187

A475 Ffordd Llanwnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7JP

27/09/2023 – 10/10/2023 Goleuadau 2 Ffordd Ail-adeiladu wal 0845 371 5050

A485/B4353 Llandre, Bow Street, SY24 5BT

05/10/2023 Goleuadau treigl 2 ffordd Amnewid Polyn BT 07449 489323

A487 Yr Hen Swyddfa Bost, Blaenannerch, Aberteifi

22/09/2023 – 25/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Adnewyddu fferrel gollwng

A487 Adjacent to Lynch Gate, Eglwys Fach

25/09/2023 - 26/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Nam - Adferiad Parhaol Paul Christopherson 07971356328

A487 Rhwng Dole Lane a Rhydypennau Inn, Rhydypennau

25/09/2023 - 26/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Cynllun Teithio Llesol. Er mwyn ailosod marciau ffordd

A487 Tua 230m o'r mast telathrebu, o Bow Street i mynediad HTC - Ffarm Frongoch, Comins Coch, Aberystwyth

25/09/2023 - 26/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Adnewyddu Polyn BT 01492 233083

A487 The Hollies, Ffordd Penglais, Aberystwyth

26/09/2023 - 28/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Adnewyddu bibell gyfathrebu sy'n gollwng 0845 371 5050

A487 Pont y Rheilffordd, Comins Coch, Aberystwyth

27/09/2023 - 08/10/2023 Goleuadau 2 Ffordd Cynllun lliniaru sgwrio yn cael ei wneud i bont y rheilffordd yn y lleoliad hwn

B4338, Drefach, SA40 9SY

27/09/2023 / 29/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Mynediad Diogel Rhwydwaith Tanddaearol ac Uwchben Ar gyfer Ceblau 01267 240187

A475, Drefach, SA40 9YB

27/09/2023 / 29/09/2023 Goleuadau 2 Ffordd Mynediad Diogel Rhwydwaith Tanddaearol ac Uwchben Ar gyfer Ceblau 01267 240187