I gael gwybod a yw eiddo wedi’i drwyddedu fel Tŷ Amlfeddiannaeth, defnyddiwch y ddolen a ganlyn i weld map.

Fel arall, galwch heibio i’r swyddfeydd a ganlyn:

  • Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn, Aberystwyth

neu

  • Penmorfa, Aberaeron

rhwng 8.45am a 5.00pm o ddydd Llun tan ddydd Iau a rhwng 8.45am a 4.30pm ar ddydd Gwener i weld y gofrestr.