I gael gwybod a yw eiddo wedi’i drwyddedu fel Tŷ Amlfeddiannaeth, defnyddiwch y ddolen a ganlyn i weld map.