Diffiniad penodol o Dŷ Amlfeddiannaeth (a’r eithriadau)

Mae’n ymwneud â’r:

  • math o lety
  • yr hyn a olygir gan amlfeddiannaeth
  • a yw’r eiddo’n breswylfa bona fide

Cewch hyd i ddeddfwriaeth sy’n pennu a ellir diffinio eiddo fel Tŷ Amlfeddiannaeth ai peidio drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

Cewch hyd i ddeddfwriaeth sy’n pennu a yw eiddo wedi’i eithrio o’r diffiniad o Dŷ Amlfeddiannaeth drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

Cewch hyd i’r diffiniad cyfreithiol o ‘aelwyd’ [‘household’] drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

Cewch hyd i’r diffiniad cyfreithiol o ‘brif breswylfa’ [‘main residence’] drwy ddefnyddio’r dolenni hyn:

Deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r gofyniad i drwyddedu eiddo

Cewch hyd i ddeddfwriaeth sy’n pennu a oes angen trwyddedu eiddo ai peidio drwy ddefnyddio’r ddolen hon:

Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth

Manylion rhwymedigaethau rheoli’r unigolion hynny sy’n rheoli Tŷ Amlfeddiannaeth: