Skip to main content

Ceredigion County Council website

Asesiadau Gofalwyr

Os ydych chi’n ofalwr, mae gennych hawl gyfreithiol i gael asesiad o anghenion gofalwr, ni waeth pa fath o ofal rydych chi’n ei ddarparu na pha mor aml rydych chi’n ei ddarparu.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr asesiad o anghenion gofalwr, darllenwch ganllaw Carers UK ar gael asesiad yng Nghymru o fis Ebrill 2016:

Asesiadau - Canllaw ar gael Asesiad yng Nghymru o fis Ebrill 2016

Ble fydd yr asesiad yn cael ei gynnal?

Gallwch chi gael asesiad dros y ffôn neu, pan fydd amgylchiadau’n caniatáu, yn eich cartref.

Pa mor hir fydd yr asesiad yn para a sut alla i baratoi ar ei gyfer?

Bydd hyn yn dibynnu ar anghenion y gofalwr a bydd yn amrywio o sefyllfa i sefyllfa. Weithiau, gall gymryd ychydig o oriau.

Beth fydd yn digwydd yn yr asesiad?

Bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn cyflawni’r asesiad o anghenion gofalwr gyda chi wyneb yn wyneb. Gall eich helpu i bennu meysydd lle mae angen cymorth arnoch chi a’ch helpu i ystyried y sefyllfa yn y tymor hir. Byddwch hefyd yn cael gwybodaeth, fel manylion grwpiau cymorth i ofalwyr a sut i gael cyngor am fudd-daliadau.

Beth fydd yn digwydd ar ôl yr asesiad?

Os oes modd i chi gael cymorth mewn meysydd a nodwyd yn yr asesiad, bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i asiantaethau eraill a byddant yn cysylltu â chi.

I ofyn am Asesiad o Anghenion Gofalwr, cysylltwch â Porth Gofal:

Ffôn:

01545 574000

Post:

Porth Gofal
Llawr Cyntaf, Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Oriau Agor:

  • Dydd Llun i ddydd Iau: 08.45 - 17.00
  • Dydd Gwener: 08.45 - 16.30