Mae gofalwyr di-dâl yn gofalu am ffrindiau neu aelodau o’r teulu na allant ymdopi ar eu pen eu hunain oherwydd salwch, iechyd gwael, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i rywbeth.

Weithiau mae gofalwyr yn byw gyda’r person y maent yn gofalu amdano, ond gall gofalwyr hefyd ddarparu cymorth o bell.

Gall gofalwyr di-dâl fod o unrhyw oedran, gelwir gofalwyr dan 18 oed yn ofalwyr ifanc.

Mae rhieni sy’n ofalwyr yn gofalu am blant ag anabledd neu salwch sy'n cyfyngu ar fywyd.

Nid yw pobl sy’n gofalu am blant heb anabledd neu sy’n gweithio ym maes gofal yn cael eu hystyried yn ofalwyr di-dâl.

Arian a Budd-Daliadau

Arian a Budd-Daliadau

Arian a Budd-Daliadau
Asesiadau Gofalwyr

Asesiadau Gofalwyr

Asesiadau Gofalwyr
Gofalu o’r Newydd?

Gofalu o’r Newydd?

Gofalu o’r Newydd?
Hawliau Gofalwyr

Hawliau Gofalwyr

Hawliau Gofalwyr
Cymorth i Chi – Iechyd a Lles

Cymorth i Chi – Iechyd a Lles

Cymorth i Chi – Iechyd a Lles
Gofalwyr Ifanc

Gofalwyr Ifanc

Gofalwyr Ifanc
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr
Cerdyn Gofalwyr

Cerdyn Gofalwyr

Cerdyn Gofalwyr
Cynllunio ar Gyfer Argyfwng

Cynllunio ar Gyfer Argyfwng

Cynllunio ar Gyfer Argyfwng

Ydych chi eisiau cael yr holl newyddion diweddaraf i ofalwyr di-dâl?

Os felly, beth am ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr AM DDIM?

Byddwch yn cael:

  • Cylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr drwy’r post neu drwy e-bost
  • Gwybodaeth ddefnyddiol am wasanaethau a chymorth
  • Gwybodaeth am ddigwyddiadau lleol
  • Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi perthnasol

Ymunwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Gallwch hefyd ddod o hyd i’r holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf ar ein tudalen Facebook:


CysylltuCeredigionConnecting