Skip to main content

Ceredigion County Council website

Masnachu ar y Stryd

Mae Masnachu ar y Stryd yn cael ei reoleiddio o dan Atodlen 4 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982.

Nid yw Ceredigion wedi mabwysiadu'r rhan hon o'r Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) ac felly nid yw’n yn rhoi trwyddedau ar gyfer Masnachu ar y Stryd.