Cofrestriad Cerbyd Math o Drwydded Gweithredwr Cyfeiriad Ffôn
SF15 CYY Peugeot Eurobus Llogi Preifat John Alun Tudor Jones Brodawel, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion, SY25 6LL 07799338879
J700 ENY Partner Peugeot Cerbyd Hackney M C Taxis Ltd Hendre, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NZ 07817359067
PN09 UMW Meistr Renault Cerbyd Hackney Richard Owen Morgans Uned 10, Min Y Llyn, Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NG 07977344142
SF62 GAO Arbenigwr Peugeot Llogi Preifat Ian Richardson 5 Bro Ffion, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BP 01545 560688
LX09 EUP Meistr Renault Llogi Preifat Lewis Taxi Cyf Lewis Coaches, Bryneithin, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DN 01974 202495
SF62 AXW Arbenigwr Peugeot Cerbyd Hackney Sean Crowley Llyswen, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AA 01974 821318

Trwydded Yrru Cludiant Hacni a Hurio Preifat

Diben y polisi hwn yw darparu canllawiau am y meini prawf yr ystyria'r Awdurdod Trwyddedu wrth bennu a yw ymgeisydd neu ddeiliad presennol trwydded yn addas a chymwys i ddal trwydded gyrrwr cludiant hacni a/neu hurio preifat.