Skip to main content

Ceredigion County Council website

Ceisiadau Cyfredol

Y math o gais: 
s.159 Ddeddf Gamblo 2005
Enw'r ymgeisydd:
Haven Leisure Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Marine Lounge, Quay West Holiday Park, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9SE
Ymhle y gellir gweld y cais:
Trwy ymholiad i publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
09/07/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Trwydded mangre bingo newydd


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
Bragdy Felinfoel
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Copper Pot, 50 Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JS
Ymhle y gellir gweld y cais:
Trwy ymholiad i publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
30/06/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Ymestyn yr ardal drwyddedadwy i'r tu allan gardd gefn


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
Neuadd  Bentref a Maes Hamdden Aberporth
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
, Aberporth, Ceredigion, SA43 2EW
Ymhle y gellir gweld y cais:
Trwy ymholiad i publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
01/07/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Adwerthu Alcohol, Dramau, Ffilmiau, Adloniant Bocsio a Reslo, Chwaraeron Dan Do, Cerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth wedi Recordio, Perfformadau Dawns.  Dydd Llun tan Dydd Sul 09:00yb hyd at 01:00yb 

 


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
Gareth David Jones
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Vale of Rheidol Railway, Park Avenue, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PG
Ymhle y gellir gweld y cais:
Trwy ymholiad i publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
27/06/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Retail sale of alcohol for consumption both on and off the premises 7 days a week from 09:00 up to 21:00 


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
Bragdy NI
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Unit 5S, Glan Yr Afon, Glan Yr Afon Industrial Estate, Aberystwyth
Ymhle y gellir gweld y cais:
Trwy ymholiad i publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
21/05/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Sale of Retail Alcohol on and off sales Monday to Sunday: 10:00 - 22:00


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
Angharad Mair Owen & Sakif A Rahman
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Alvie’s,pendre, 10 Pier street,Aberystywth,Sy232LJ
Ymhle y gellir gweld y cais:    
By request to publicprotection@ceredigion.gov.uk or 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
15/05/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Offlicence & Convenient store with sale of alcohol, Monday to Sunday 7.00am to 23.00


Y math o gais:
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
John Robert James Davies
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Bar Riviera, Unit 3&4, Yr Hen Ysgol, Aberystwyth SY23 1LH
Ymhle y gellir gweld y cais:
By request to publicprotection@ceredigion.gov.uk or 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
Mid-Night 25/04/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Supply of Alcohol Sunday to Saturday – 12pm to 1am
Regulated Entertainment Sunday to Saturday – 11pm to 1am
Live Music Sunday to Saturday – 11pm to 1am
Late Night Refreshment Sunday to Saturday – 11pm to 1am


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
Ceredigion YFC
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
Dolrychain, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Tregaron SY25 6EL
Ymhle y gellir gweld y cais:    
By request to publicprotection@ceredigion.gov.uk or 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
15/05/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Sale of Alcohol, Live Music, Performance of Dance, Late night refreshments  18:00 Saturday 01/06/2024 until 02:00 Sunday 02/06/2024.


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
Sadie Everard
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
2 London Place, High Street, Borth, Aberystwyth, Ceredigion. SY24 5JF
Ymhle y gellir gweld y cais:    
By request to publicprotection@ceredigion.gov.uk or 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
21/03/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Sale of Alcohol - on & off sales
Sunday, Wednesday, Thursday: 11:00 - 16:00
Friday & Saturday 11:00 - 23:00


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
MD Juyul Rana
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
20 North Parade Aberystwyth SY23 2NF
Ymhle y gellir gweld y cais:    
By request to publicprotection@ceredigion.gov.uk or 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
21/03/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Sale of Alcohol - On Sales
Mon - Sun:  12:00 - 23:00 


Y math o gais: 
s.17 New Premises Licence
Enw'r ymgeisydd:
One Stop Stores Limited
Cyfeiriad Post yr Eiddo:
One Stop, Former Health Centre, Feidrfair, Cardigan, Ceredigion, SA43 1EB
Ymhle y gellir gweld y cais:    
By request to publicprotection@ceredigion.gov.uk or 01545 570 881
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau:
02/02/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig:   
Daily off Sales of Alcohol
Monday - Sunday 06:00 - 23:00