22 Mawrth 2022

Y math o gais Trwydded Safle
Enw'r ymgeisydd Clwb Rygbi Tregaron
Cyfeiriad Post yr Eiddo Clwb Rygbi Tregaron, Sryd Yr Orsaf, Tregaron SY25 6HY
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwy Cysylltu a Adran Trwyddedu Cynngor Sir Ceredigion  01545 572179 neu ebostiwch publicprotection@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Hanner Nos 19/04/2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig
Dramâu, Ffilmiau, Digwyddiadau Chwaraeon Dan Do, Cerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth wedi'i Recordio, Perfformiad Dawns, Lluniaeth Hwyr y Nos, Gwerthu Alcohol.
Gweithgareddau uchod - Bob dydd tan 01:00 - nos Sadwrn / dydd Sul am - Tan 02:00
Bydd Cerddoriaeth Fyw yn dod i ben am 00:00 Hanner nos. Cais i ganiatáu hyd at 5 digwyddiad y flwyddyn  mewn pabell fawr ym Maes Parcio'r mandyllau - Cerddoriaeth Fyw yn dod i ben am 00:00 hanner nos
Awr Terfynol Nos Galan 02:00
B/H penwythnosau a B/H un awr ychwanegol

25/04/2022

Y math o gais Trwydded Eiddo Newydd
Enw'r ymgeisydd Mr Jeremy Davis
Cyfeiriad Post yr Eiddo Black Lion Hotel, 31 Alban Square, Aberaeron SA46 0AJ
Ymhle y gellir gweld y cais

Wrth neud i cais i: publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 570 881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Canol nôs 19 Mehefin 2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

digwyddiadau chwaraeon dan do:

11:00 - 00:00 Dydd Sul - Dydd Mercher
11:00 - 01:00 Dydd Iau - Dydd Sadwrn

Cerddoriaeth fyw

19:00 - 00:30 Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

cerddoriaeth wedi'i recordio

11:00 - 00:00 Dydd Sul - Dydd Mercher
11:00 - 01:00 Dydd Iau - Dydd Sadwrn

Darparu lluniaeth hwyr y nos

11:00 - 00:00 Dydd Sul - Dydd Mercher
11:00 - 01:00 Dydd Iau - Dydd Sadwrn

Cyflenwi alcohol - Gwerthiant Ymlaen ac oddi aryr eiddo

11:00 - 00:00 Dydd Sul - Dydd Mercher
11:00 - 01:00 Dydd Iau - Dydd Sadwrn

03/05/2022

Y math o gais Trwydded Eiddo Newydd
Enw'r ymgeisydd Storfa JJ Stores
Cyfeiriad Post yr Eiddo Siop & Swyddfa'r Bost Ffostrasol
Ymhle y gellir gweld y cais

Gan gwneud cais i: publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 574 881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Canol nôs, 31af Mai 2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol - oddi ar y safle

07:00 - 22:00 ddyddiol

03/05/2022

Y math o gais Gais am Trwydded Safle Adran 17
Enw'r ymgeisydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Cyfeiriad Post yr Eiddo Safle Eisteddfod Genedalthol, Tregaron SY25 6HY
Ymhle y gellir gweld y cais
Mae’r cais ar gael i’w archwilio, cysylltwch a:
Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT,
trwy e-bost: publicprotection@ceredigion.gov.uk
neu ffoniwch: 01545 572 179
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 29/06/2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig
Dyddiadau: 28 Gorffennaf – 7 Awst 2022
Adloniant rheoledig:
08:00-00:30 Llun a Sul, 08:00-01:30 Dydd Mawrth, 08:00-04:00 Dydd Mercher-Sad
Cyflenwi alcohol:
11:00-00:30 Llun, Dydd Mawrth a Sul, 11:00-03:30 Dydd Mercher - Dydd Sadwrn
Lluniaeth hwyr y nos:
23:00-00:00 Llun a Sul, 23:00-05:00 Mawrth-Sadwrn
Oriau agor:
08:00-00:30 Llun a Sul, 08:00-01:30 Dydd Mawrth, 08:00-04:00 Dydd Mercher - Dydd Sadwrn

05/05/2022

Y math o gais Cais am Trwydded Eiddo Newydd
Enw'r ymgeisydd Linquest Ltd.
Cyfeiriad Post yr Eiddo Restaurant Morlan, Aberporth Cardigan SA43 2EN
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwy gwneud cais i publicprotection@ceredigion.gov.uk ne 01545 570 881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Hanner Nôs 2ail Mehefin 2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Werthu alcohol 12:00 - 23:00 yn ddyddiol

20/05/2022

Y math o gais Cais am Trwydded Safe Newydd - adran 17, Deddf Trwyddedu 2003
Enw'r ymgeisydd Crwst Cyf
Cyfeiriad Post yr Eiddo Crwst, Heol Y Priordy, Aberteifi, Ceredigion SA43 1BU
Ymhle y gellir gweld y cais
Mae’r cais ar gael i’w archwilio ar gais a wneir i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT,

trwy e-bost: publicprotection@ceredigion.gov.uk

neu ffoniwch: 01545 572 179
Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Midnight 29/06/2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu Alcohol i'w yfed ar ac oddi-ar y safle : Dyddiol  - 10:00 - 00:00

Adloniant reoledig - Cerddoriaeth Byw a wedi ei'i recordio : Dyddiol- 23:00 - 00:00

Lluniaeth hwyr y nos - Dyddiol - 23:00 - 00:00

 

Amserau ansafonol ar gyfer gweithgareddau uchod.

 

Nos Galan - tan 02:00 ar ddydd calan. Santes dwynwen tan 01:00 i mewn i'r diwrnod canlynol.

Penwythnosau gwyl y banc: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Dydd Llun tan 01:00 i mewn i'r diwrnod canlynol. Gwyl San Steffan tan 01:00 i mewn i'r diwrnod canlynol. 

27/06/2022

Y math o gais Cais am Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Martin Ivanov Karaivanov
Cyfeiriad Post yr Eiddo 26A Eastgate Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AR
Ymhle y gellir gweld y cais

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 25/07/2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol yn ddyddiol rhwng 10:30  a 22:30

30/06/2022

Y math o gais Man Amrywiad
Enw'r ymgeisydd William Hunter and William Grant James
Cyfeiriad Post yr Eiddo Copper Quay, The Watch House, South John Street, New Quay, Ceredigion SA45 9NP
Ymhle y gellir gweld y cais

Cysylltwch a : Adran Trwyddedu e-bost: publicprotection@ceredigion.gov.uk neu ffonwch 01545 570881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 15/07/2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

 

Caniatáu gwerthu alcohol oddi ar y safle yn ystod eu horiau trwyddedu.

12/07/2022

Y math o gais Cais am Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Victoria Walker
Cyfeiriad Post yr Eiddo Mundos, 12 Prendre, Cardigan, Ceredigion, SA43 1JL
Ymhle y gellir gweld y cais

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 10/08/2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol Dydd Llun -Dydd Sadwrn 09:00 - 20:00 Dydd Sul 11:00 - 15:00

12/07/2022

Y math o gais Cais am Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Catherine Sharp & Julian Raymond Evans
Cyfeiriad Post yr Eiddo New Quay Memorial Hall, New Quay, Ceredigion, SA45 9RE
Ymhle y gellir gweld y cais

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 09/08/2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

DRAMAU /FFILMIAU / CERDDORIAETH FYW / LIVE MUSIC  - Dydd Llun -Dydd Iau 11:00 - 00:00 - Dydd Gwener /  Dydd Sadwrn - 11:00 -01:00 Dydd Sul  - 11:00 - 00:0 

DARPARU LLUNIAETH POETH YN HWYR YN Y NOS - Dydd Llun - Dydd Iau - 23:00 - 00:00 Dydd Gwener - Dydd Sadwrn - 23:00 - 01:00 

Gwerthu alcohol - Dydd Llun -Dydd Iau 11:00 - 00:00 - Dydd Gwener /  Dydd Sadwrn - 11:00 -01:00 Dydd Sul  - 11:00 - 00:00

19/07/2022

Y math o gais Amrywiad Bychan i Drwydded Safle
Enw'r ymgeisydd Mark Phillips
Cyfeiriad Post yr Eiddo Why Not Bar and Lounge, Upper Great Darkgate Street, Aberystwyth
Ymhle y gellir gweld y cais

Cysylltwch a Adran Trwyddedu Ceredigion Ffon 01575 572179  neu ebostiwch: publicprotection@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 03.08.2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig
Cais i ddileu'r amod sy'n ymwneud â darparu personau Drws SIA o'r drwydded safle.

20/07/2022

Y math o gais Amrywiad bychan i Trwydded Safle
Enw'r ymgeisydd Mark Phillips
Cyfeiriad Post yr Eiddo Yr Ail Le Ltd, 2 Pier Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2LJ
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwy cysylltu a Tim Trwyddedu Ceredigion Ffon: 01545 572179

Neu ebostiwch: publicpotection@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 03.08.2022
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig
Derbynniwyd cais i ddileu amod SIA yn gyfan gwbl ar gyfer Yr Ail Le Cyf a gofyn amdano yn cael ei ystyried yn ôl disgresiwn y rheolwyr yn unig.

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.