18/06/2021

Y math o gais Adran 17 Deddf Trwyddedu 2003 - Cais am Trydded Safle Newydd
Enw'r ymgeisydd Anwen Rosser McConachie
Cyfeiriad Post yr Eiddo Caffi Wyre, 1A Moelivor Terrace, Llanrhystud, Ceredigion SY23 5AB
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch gysylltu a Adran Trwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion 01545572179  Llun-Iau 09:00-17:00 a Gwener 09:00-16:30

E Bost:  trwyddedu@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 17/07;2021
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu Alcohol rhwng oriau 11.30 - 22:00 i'w yfed Ar ac Oddi ar y safle (Dyddiol Llun-Sul)

21/02/2021

Y math o gais Cais am Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Huw Reed
Cyfeiriad Post yr Eiddo Tafell A Tan, Llangrannog, Llandysul,SA44 6SW
Ymhle y gellir gweld y cais

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 18/08/2021
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol rhwng 10:00 - 22:00 Dydd Lun -Dydd Iau a Dydd Sul. 10:00 - 23:00 Dydd Gwener a Dydd Sadwrn.

28/07/2021

Y math o gais Cais am Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Lidl Great Britain Limited
Cyfeiriad Post yr Eiddo Unit 3&4 Rheidol Retail Park, Alexandra Road, Aberystwyth, SY23 1LL
Ymhle y gellir gweld y cais

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 25/08/2021
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol yn ddyddiol rhwng  07:00 a 23:00

02/09/2021

Y math o gais Trwydded Eiddo Newydd
Enw'r ymgeisydd Hannah Crute
Cyfeiriad Post yr Eiddo Canolfan Ymwelwyr Ynys Las, Ynys Las, Ceredigion SY24 5JZ
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwy gwneud cais i publicprotection@ceredigion.gov.uk neu 01545 570 881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Canol-Nos 30/09/2021
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Adwerthu alcohol (oddi-ar y safle yn unig)

05/10/2021

Y math o gais Cais am Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Joanna Weeks & Ian Borrow
Cyfeiriad Post yr Eiddo Bridge Street General Store, The Old Mill, Llanon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 5LU
Ymhle y gellir gweld y cais

Publicprotection@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 22.10/2021
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol yn ddyddiol rhwng 09:00 a 20:00

06/10/2021

Y math o gais Cais uchod am Amrywio Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Aldi Stores Limited
Cyfeiriad Post yr Eiddo Aldi Store, Aberystwyth Road, Cardigan, Ceredigion, SA43 1LH
Ymhle y gellir gweld y cais

Publicprotection@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 02/11/2021
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol yn ddyddiol rhwng 06:00 a 00:00

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.