10/06/2020

Y math o gais Cais am Drwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd London & Midland Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Rummers Bar, Pont Trefechan, Stryd y Bont, Aberystwyth SY23 1QD
Ymhle y gellir gweld y cais

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 09/07/2020
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol a darparu lluniaeth poeth yn hwyr yn y nos; Sul i Iau 1000 tan 0100, Gwe a Sad 1000 tan 0400.

Ffilmiau, cerddoriaeth fyw, cerddoriaeth wedi ei recordio; Perfformiadau Dawns ac adloniant tebyg; Sul i Iau 1000 - 0000, Gwe a Sad 1000 tan 0400

Noswyl Calan, Noswyl Nadolig, Calan Gaeaf a bob Nos Sul ar Benwythnosau Gwyl y Banc: Pob gweithgaredd trwyddedadwy tan 0400.

Am berfformiadau Gwyl 'Glastonbury' ar agor i bob gweithgaredd trwyddedadwy uchod yn ystod perfformiadau ar y teledu 

15/06/2020

Y math o gais Amrywiaeth Llawn
Enw'r ymgeisydd Y Banera
Cyfeiriad Post yr Eiddo Lisburne House, Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AG
Ymhle y gellir gweld y cais

Ar y wê neu wrth cysylltu â trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572 179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 23:59 14/07/2020
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Ychwanegiad o werthu oddi-ar y safle

18/06/2020

Y math o gais Amrywiad Llawn
Enw'r ymgeisydd Bar 46 Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Bar 46, 46 Stryd y Bont, Aberystwyth SY23 1QB
Ymhle y gellir gweld y cais

01545 572179

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 16/07/2020
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

I newid yr amodau sydd ar y drwydded, gweler isod:

  • Yr ardal allanol i gau am 2200 yn ddyddiol (2000 ar y drwydded ar hyn o bryd)
  • Hysbysebion i'w arddangos ar yr eiddo yn dweud wrt gwsmeriaid bod yr ardal allanol yn cau am 2200 (2000 ar y drwydded ar hyn o bryd)
  • Gydag eithriad defnydd gan staff y gegin yn rhan o'u gwaith, o 2200 bydd y drws rhwng yr ardal allanol a'r bar ar gau (2000 ar y drwydded ar hyn o bryd)

26/06/2020

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Wern Mill Cyfyngedig
Cyfeiriad Post yr Eiddo Maes Carafanau Wern Mill, Gilfachreda, Cei Newydd SA45 9SP
Ymhle y gellir gweld y cais

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 24/07/2020
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu alcohol

Llun - Sul: 1200 - 0000 yn ddyddiol

 

Darparu lluniaeth poeth yn hwyr yn y nos

Llun - Sul: 2300 - 0000 yn ddyddiol

09/07/2020

Y math o gais Man Amrywiad
Enw'r ymgeisydd W & H Thomas
Cyfeiriad Post yr Eiddo Monachty Arms, 7 Stryd Y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PR
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwyddedu@ceredigion.gov.uk

 

01545 572179

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 20/07/2020
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Ail leoi bar trwyddedig allanol dros dro i safle newydd yn yr ardd gwrw bresennol (Ar hyn o bryd mae'r ardd gwrw wedi'i thrwyddedu i werthu alcohol).

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.