Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn berchen ar unrhyw dai cymdeithasol mwyach. Mae pedwar landlord tai cymdeithasol ar gael yng Ngheredigion:

Dyma’r mathau o dai sydd ar gael:

  • Tai 2, 3, 4 a 4+ ystafell wely
  • Byngalos 1, 2 a 3 ystafell wely
  • Fflatiau 1, 2 a 3 ystafell wely
  • Tai Gwarchod
  • Tai Gofal Ychwanegol

Cael tŷ cymdeithasol

Cyngor Sir Ceredigion sy’n dal i gadw’r rhestrau aros er mwyn dyrannu tai sy’n eiddo i’r cymdeithasau tai a cewch hyd i fwy o wybodaeth ar y tudalen Opsiynau Tai.

I gael mwy o wybodaeth am dai cymdeithasol ewch i wefan 'Ceredigion Housing'.