A fresh way to walk the Ceredigion Coast Path – Coast Path circular walks.

Mae 2023 yn nodi 15 mlynedd o Lwybr Arfordir Ceredigion. Isod mae gyfres o deithiau cerdded cylchol - pob un yn cymryd rhan o Lwybr Arfordir hyfryd ond yn dychwelyd i'ch man cychwyn trwy lwybrau mewndirol. Cyfle i archwilio pentrefi a chymunedau i ffwrdd o'r arfordir. Does dim angen trefnu taith allan ac yn ôl, dau gerbyd neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Drwy glicio ar daith, cewch wybodaeth ychwanegol a allai fod yn ddefnyddiol wrth i chi gynllunio eich teithiau. Yn ogystal â rhoi’r pellter mae’n cynnwys proffil y daith fel y gallwch weld unrhyw fan dringo heriol, camfeydd a grisiau y gallech ddod ar eu traws ynghyd â’r math o arwyneb a geir ar y daith.  Awgrymir hefyd fannau parcio, cyfleusterau yn yr ardal a gwybodaeth am fysiau.

Pa bynnag daith y dewiswch ei cherdded, cofiwch bod esgidiau cadarn yn hanfodol yn ogystal â dillad sy’n addas ar gyfer y tywydd a’ch bod yn cario dŵr yfed gyda chi. Parchwch y tir yr ydych yn ei groesi bob amser a chadwch at y Cod Cefn Gwlad.

Parcllyn – 5 milltir Layout (ceredigion.gov.uk)

Cwmtydu – Cei Newydd – 8 milltir new-quay.pdf (ceredigion.gov.uk)

Cei Bach (north) – 6.8 milltir cei-bach-circular.pdf (ceredigion.gov.uk)

Aberaeron (south) – 4.2milltir Layout (ceredigion.gov.uk)

Aberarth - Pennant – Llanon – 9.2milltir

Llanon – Llanrhystud – 6milltir Layout (ceredigion.gov.uk)

Llanddeiniol - Blaenplwyf - 7.8milltir blaenplwyf-llanddeiniol-circular