Skip to main content

Ceredigion County Council website

Teithio Llesol

Yma cewch wybodaeth am y gwaith sy'n cael ei wneud ar Deithiau Llesol yng Ngheredigion.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd.

O dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 mae gofyn i Gyngor Sir Ceredigion greu Map o Lwybrau’r Dyfodol yn gosod ein rhaglen 15 mlynedd o welliannau i lwybrau teithio llesol.

Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon mae’n rhaid i awdurdodau lleol gyhoeddi Map o’r Llwybrau Presennol sy'n dangos llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded neu feicio ac sy’n bodloni'r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Map o'r Rhwydwiath Teithio Llesol - Llwybrau Presennol Ceredigion a Llwybrau'r Dyfodol (2022)
Map o'r Rhwydwiath Teithio Llesol - Llwybrau Presennol Ceredigion a Llwybrau'r Dyfodol (2022)
Map o'r Rhwydwiath Teithio Llesol
Mapiau o’r Llwybrau Presennol a Mapiau Rhwydwaith Integredig o 2018 (er gwybodaeth)
Mapiau o’r Llwybrau Presennol a Mapiau Rhwydwaith Integredig o 2018 (er gwybodaeth)
Mapiau o’r Llwybrau Presennol a Mapiau Rhwydwaith Integredig
Map Teithio Llesol Aberystwyth
Map Teithio Llesol Aberystwyth
Map Teithio Llesol Aberystwyth
Seiclwch Ceredigion
Seiclwch Ceredigion
Seiclwch Ceredigion
Adroddiadau Teithio Llesol Blynyddol
Adroddiadau Teithio Llesol Blynyddol
Adroddiadau Teithio Llesol Blynyddol
Cynigion Cynllun Cyswllt Teithio Llesol Waunfawr i IBERS
Cynigion Cynllun Cyswllt Teithio Llesol Waunfawr i IBERS
Waunfawr i IBERS
Oriel Delweddau Teithio Llesol
Oriel Delweddau Teithio Llesol
Oriel Delweddau Teithio Llesol