1. Preswyliwr
  2. Lles a Gofal
  3. Taliadau Uniongyrchol

Croeso i Hafan Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdano yn cael cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol, gallwch wneud cais am daliadau uniongyrchol. Mae'r rhain yn gadael i chi ddewis a phrynu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi eich hun, yn hytrach na'u cael gan eich cyngor.