Skip to main content

Ceredigion County Council website

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Priodas a Phartneriaeth Sifil?

Mae’r tabl yn nodi’r tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng priodasau a phartneriaethau sifil fel sy'n berthnasol i gyplau o'r un rhyw a chyplau o ryw gwahanol yng Nghymru a Lloegr:


Priodasau a Phartneriaeth sifil yng Nghymru a Lloegr - GOV.UK