Mae'r Cyngor yn cynnal a chadw a pherchen ar bum Mynwent yng Nheredigion.


Aberystwyth - Plascrug


 Aberystwyth - Cefn Llan

Lleolir y fynwent fwyaf newydd yng Nghefn Llan ac fe'i hagorwyd yn 2006.


 Aberteifi


 Cei Newydd


 Lledrod