Gellir ond cymryd taliadau hyd at hanner awr cyn amser cau.

Aberystwyth

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 633190

Llun to Iau
09:00 - 17:00

Gwener
09:00 - 16:30

Llanbedr Pont Steffan

Swyddfeydd y Cyngor
Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DS

01545 572637

Llun
09:00 - 13:00 & 14:00 - 17:00

Mawrth 
09:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00

Mercher
09:00 - 13:00 & 14:00 - 16:30

Iau
09:00 - 13:00 & 14:00 - 17:00

Gwener
09:00 - 13:00 & 14:00 - 16:30

Llanbedr Pont Steffan yn cadw bagiau ailgylchu ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Aberaeron

Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 OAT

01545 572290

Llun
09:00 - 13:00 & 13:45 - 18:00
Nodwch gallai'r gwasanaeth fod yn gyfyngedig o 16:30 i 18:00

Mawrth to Iau
09:00 - 13:00 & 13:45 - 17:00

Gwener
09:00 - 13:00 & 13:45 - 16:30

Aberteifi

Swyddfeydd y Cyngor
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG

01545 574285

Llun to Iau
09:00 - 13:00 & 13:45 - 17:00

Gwener
09:00 - 13:00 & 13:45 - 16:30

Mae Aberteifi yn cadw bagiau ailgylchu ar gyfer Sir Benfro

Y gwasanaethau a ddarperir gan y Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid - Swyddfeydd Lleol:

  • Ymholiadau Cyffredinol
  • Cymryd taliadau am wasanaethau’r Cyngor
  • Mae gwasanaeth Cyswllt Uniongyrchol ar gael sy’n caniatáu i chi ffonio gwasanaethau’r cyngor o’r swyddfeydd hyn am ddim
  • Bagiau ailgylchu
  • Bagiau gwastraff gardd
  • Bagiau y gellir eu compostio ar gyfer y Cadis Cegin
  • Ailgylchu batris

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid - Mae’r Swyddfeydd Lleol ar gau dydd Sadwrn a dydd Sul ac ar wyliau banc a chyhoeddus.

Gellir ond cymryd taliadau hyd at hanner awr cyn amser cau.