Fedrwch adrodd problemau ar-lein i ni ynglŷn a cerbydau wedi eu adael, graffiti, problemau gyda'r priffyrdd neu palmantau, hawliau ffordd, sŵn gan gymdogion, problemau defnyddwyr ayyb.

Er mwyn adrodd problem gyda goleuadau stryd / croesfannau, cliciwch yma.

Adrodd Problem

I adrodd problem cwblhewch y ffurflen adrodd problem. Fe fydd eisiau peth gwybodaeth ychwanegol i helpu ni i ddarganfod lleoliad y broblem.

Ffurflen Adrodd Problem

A fyddech cystal â nodi y byddwn yn ymdrin â phroblemau caiff eu nodi drwy'r we yn ystod oriau swyddfa arferol yn unig (Dydd Llun – Dydd Iau 8:45am - 5:00pm, dydd Gwener 8:45am i 4:30pm)

Os bydd argyfwng yn ymwneud â Phriffyrdd y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch:

  • Gogledd Ceredigion 01970 625277
  • De Ceredigion 01239 851604