Gwybodaeth - Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhybuddion Llifogydd

Edrychwch i weld os ydych mewn perygl o lifogydd o afonydd neu'r môr - nawr neu dros y dyddiau nesaf:

Lefelau Afonydd

Defnyddiwch y map lefelau afonydd i weld lefelau afonydd yn eich ardal chi:

Cyngor am Lifogydd

Dysgwch am eich perygl o lifogy’dd a beth iw wneud yn ystod llifogydd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd:


Tablau Llanw Ceredigion

Wefan Twristiaeth Ceredigion: