Compostio yn y cartref

Y ffordd orau i ddelio â’ch gwastraff gardd yw ei gompostio adref. Mae’r Cyngor Sir yn gwerthu biniau compostio am bris cost (£44.00 gan gynnwys TAW). Mae’r Cyngor hefyd yn gwerthu Biniau Dŵr a Biniau Olwynog. Mae Biniau Compostio a Biniau Dŵr ar gael o Neuadd y Sir Aberaeron yn Nepot Glanrafon. Gellir cael Biniau Olwynog o Depot Glanrafon.

Am fwy o wybodaeth, gweler ein Ffioedd a Thaliadau.

compostRhagor am finiau compostio:

  • Mae compostio yn y cartref yn gostwng cyfanswm y gwastraff organig sy'n cael ei anfon i safleoedd claddu ysbwriel
  • Mae compostio yn y cartref yn arbed y gost o brynu cynhyrchion compost parod
  • Mae compostio yn y cartref yn lleihau'r baich ar gorsydd mawn sy'n dirywio ac sy'n safleoedd bywyd gwyllt pwysig
  • Gellir defnyddio'r deunydd organig a gompostiwyd i ddarparu bwyd i blanhigion a gwella ansawdd y pridd.

Amhosibl i gompostio yn y cartref?

Ni ddylid rhoi gwastraff gardd mewn cynhwysydd gwastraff arferol ar unrhyw gyfrif. Ni chesglir cynhwysyddion gwastraff sy'n cynnwys gwastraff gardd.

Mae’r Cyngor hefyd yn darparu casgliad gwastraff bwyd wythnosol. Gellir rhoi pob gwastraff bwyd nad ydych yn medru ei gompostio yn y cartref yn eich cadi gwastraff bwyd a’i adael ar gyfer ei gasglu ar eich diwrnod casglu wythnosol.

Mae'r Cyngor yn gwerthu Casgenni Dŵr a Biniau Compost hefyd. Mae'r prisiau yn y tabl isod (TAW yn gynwysedig):

Casgen Ddŵr
180 litr
£44 (os y'i chesglir o Neuadd y Sir, Aberaeron neu o ddepo'r Cyngor drwy apwyntiad a thalwyd amdani o flaen llaw)
Bin Compost
330 litr
£44 (os y'i chesglir o Neuadd y Sir, Aberaeron neu o ddepo'r Cyngor drwy apwyntiad a thalwyd amdani o flaen llaw)