Dyma drydedd strategaeth gaffael y Cyngor a'i nod yw adeiladu ar y rhai blaenorol. Gweledigaeth y Cyngor ar gyfer caffael yw sicrhau gwerth am arian drwy gaffael yn effeithiol ei ofynion gwasanaeth, a dangos gwelliant parhaus yn ei weithgareddau caffael.

Amcanion Strategol y Cyngor ar gyfer caffael yw y dylai:

  • ategu nodau corfforaethol ehangach y Cyngor
  • canolbwyntio ar yr hyn y mae ei angen ar gwsmeriaid a chleientiaid
  • ymgorffori'r agenda cenedlaethol ehangach ar gyfer gwella
  • defnyddio technoleg e-gaffael
  • rheoli risg yn effeithiol.

Strategaeth Gaffael 2018-2022