Mae Cymru yn cynnwys 22 o awdurdodau lleol ac unedol sydd wedi’u rhannu yn wardiau neu’n gymunedau etholiadol.

There are 40 electoral wards in Ceredigion, which are represented by 42 elected Councillors. Aberystwyth Penparcau and Lampeter are represented by 2 elected Councillors each.

Map o’r lleoliadau

Gallwch glicio ar y map i weld eich Ward chi. Hefyd gallwch weld marciau sy’n dynodi’r gorsafoedd pleidleisio yn y ward honno. Cliciwch ar un o’r marciau hyn i gael y wybodaeth lawn am yr orsaf.

Map enghreifftiol sy’n dangos ffiniau’r Ward a marc ar gyfer gorsaf bleidleisio.

example map and wards