Taliadau Lwfansau Aelodau

Lwfansau Cyflogau Aelodau 2023-2024

Rhestr o Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

Paratowyd y Rhestr o Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau (y Rhestr) hon gan Gyngor Sir Ceredigion, drwy ddefnyddio’r pwerau a roddwyd gan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 ac fel y’i diwygiwyd gan Adrannau 62 i 67, Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013; Rheoliadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol; ac Adroddiad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol, dyddiedig Chwefror 2024.

Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

Wyt ti wedi ystyried bod yn Gynghorydd yng Nghymru?

Darganfyddwch fwy trwy wylio'r fideo YouTube canlynol gan Lywodraeth Cymru.