Aelodau Blaenllaw o'r Cyngor

 • Arweinydd y Cyngor: Cyngh Ellen ap Gwynn
 • Dirprwy Arweinydd y Cyngor: Cyngh Ray Quant MBE
 • Cadeirydd y Cyngor: Cyngh Peter Davies MBE
 • Is-Gadeirydd y Cyngor: Cyngh Gareth Davies

Grwpiau Gweithredol

 • Plaid Cymru (19), Annibynnol (11), Llais Annibynnol (3)

Grŵp Anweithredol

 • Democratiaid Rhyddfrydol (8)
 • 1 Lle Wag

Y Cabinet - Portffolio Cynghorwyr

 • Cyngh Ellen ap Gwyn - Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Polisi a Pherfformiad, Partneriaethau a Gwasanaethau Democrataidd
 • Cyngh Ray Quant MBE - Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Cyswllt Cwsmeriaid, Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth
 • Cyngh Dafydd Edwards - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghyd â Thai
 • Cyngh Rhodri Evans - Yr Economi ac Adfywio
 • Cyngh Catherine Hughes - Gwasanaethau Plant a Diwylliant
 • Cyngh Gareth Lloyd - Gwasanaethau Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau Diogelu'r Cyhoedd
 • Cyngh Catrin Miles - Gwasanaethau Dysgu a Dysgu Gydol Oes
 • Cyngh Alun Williams - Gwasanaethau Oedolion