• Cadeirydd: Mr Hywel Wyn Jones
  • Aelodau Annibynnol Ms Carol Edwards, Mr Hywel Wyn Jones, Mr John Weston, Ms Caroline White, Mr Rif Winfield
  • Aelodau Etholedig Odwyn Davies, Dai Mason
  • Aelodau Etholedig (Cynrychiolwyr Cynghorau Cymuned) Julian Evans, Gill Hopley

Agenda, Cofnodion ac Adroddiadau