Yn anffodus ond yn anochel, mae amrywiaeth o faterion yn gallu effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff. Mae’r rhain yn cynnwys bod y staff a’r cerbydau ar gael a hefyd anawsterau o ran mynediad.

Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant pan fydd amharu ar y gwasanaethau ac yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. 

Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar yr adeg arbennig o heriol hon.

Diolch.

 

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor
16eg Ebrill 2024 Llandysul, Capel Cynnon, Penrhiwpal, Ffostrasol, Tregroes, Horeb, Pren Gwyn, Pontsian, Talgarreg, Maesymeillion, Bwlchygroes
llwybr 155
Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd Rhedeg yn hwyr Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Mercher 17eg Ebrill 2024
16eg Ebrill 2024 Llandysul, Penrhiwllan, Horeb, Henllan, Llanfihangel ar Arth, Pren Gwyn, Capel Dewi, Rhydowen
llwybr 155
Gwydr a Bagiau Du Rhedeg yn hwyr Rhedeg yn hwyr - Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Mercher 17eg Ebrill 2024
15fed Ebrill 2024 Henllan, Penrhiwllan, Ffostrasol, Bwlchygroes, Croeslan, Pentrellwyn, Horeb, Llandyfriog, Coed y Bryn, Maesllyn
llwybr 114
Gwydr Problemau gyda staffio Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Mercher 17eg Ebrill 2024
15fed Ebrill 2024 Aberaeron (Lôn Ganol, Pen Cei, Heol Gambia, Heol Tudur, Maes y Ffynnon, Maes Cadwgan)
llwybr 165
Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd Rhedeg yn hwyr Rhedeg yn hwyr - Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Mercher 17eg Ebrill 2024
11eg Ebrill 2024 Derwen Gam, Llwyncelyn, Llanarth, Mydroilyn, Dihewyd, Temple Bar, Cribyn
llwybr 129
Gwydr Problemau gyda'r fflyd Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Iau 2il Mai 2024
11eg Ebrill 2024 Llanarth, Gilfachreda, Cei Newydd, Cross Inn (D),
llwybr 169
Bagiau AilgylchuClir Problemau gyda'r fflyd Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Iau 18fed Ebrill 2024
11eg Ebrill 2024 Pentre'r Bryn, Synod Inn, Ffostrasol, Llwyndafydd, Penbontrhydyfothau, Pontgarreg, Rhydlewis, Plwmp
llwybr 172
Bagiau AilgylchuClir Problemau gyda'r fflyd Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Iau 18fed Ebrill 2024
10fed Ebrill 2024 Adpar, Ffostrasol, Rhydlewis, Blaen Cil-llech, Cwm Cou, Bryngwyn, Beulah, Tanygroes, Brongest
llwybr 119
Gwydr Problemau gyda'r fflyd Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Mercher 1af Mai 2024
9fed Ebrill 2024 Llechryd, Cenarth, Llangoedmor, Aberteifi
llwybr 121
Gwydr Problemau gyda'r fflyd Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Mawrth 30ain Ebrill 2024
27ain Mawrth 2024 Tremain, Plasdy Ganolmarch, Cwmcou, Llechryd, Lôn Coedmore, Teifi Terrace, Llandyfriog, Mynediad cul Trewindsor
llwybr 160
Gwydr Problemau gyda staffio Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf - Dydd Mercher 17eg Ebrill 2024

 

Dewch yn ôl ar gyfer y diweddaraf