Yn anffodus ond yn anochel, mae amrywiaeth o faterion yn gallu effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff. Mae’r rhain yn cynnwys bod y staff a’r cerbydau ar gael a hefyd anawsterau o ran mynediad.

Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant pan fydd amharu ar y gwasanaethau ac yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. 

Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar yr adeg arbennig o heriol hon.

Diolch.

 

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor
25ain Mai 2024 Aberaeron, Dihewyd, Ffos y Ffin, Llwyncelyn, Derwen Gam, Neuaddlwyd
llwybr 165
Bagiau Ailgylchu Clir Problemau gyda staffio Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Llun 3ydd Mehefin 2024
25ain Mai 2024 Cei Newydd, Maen y Groes, Gilfachreda
llwybr 162
Gwydr a Bagiau Du Casgliad wedi'i aildrefnu o ganlyniad i Wyl y Banc Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Sul 26ain Mai 2024
25ain Mai 2024 Cei Newydd, Maen y Groes, Gilfachreda
llwybr 162
Gwastraff Bwyd Casgliad wedi'i aildrefnu o ganlyniad i Wyl y Banc Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Sul 26ain Mai 2024
25ain Mai 2024 Henllan, Penrhiwllan, Ffostrasol, Bwlchygroes, Croeslan, Pentrellwyn, Horeb, Llandyfriog, Coed y Bryn, Maesllyn
llwybr 114
Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd Casgliad wedi'i aildrefnu o ganlyniad i Wyl y Banc Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Llun 27ain Mai 2024
25ain Mai 2024 Talgarreg, Mydroilyn, Synod Inn, Llanarth, Cei Newydd, Gilfachreda, Cross Inn (D), Cei Bach
llwybr 301
Cynnyrch Hylendid Amsugnol (CHA) Casgliad wedi'i aildrefnu o ganlyniad i Wyl y Banc Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Llun 27ain Mai 2024
25ain Mai 2024 Gilfachreda
llwybr 162
Bagiau Ailgylchu Clir Rhedeg yn hwyr Rhedeg yn hwyr - Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Mawrth 28ain Mai 2024
23ain Mai 2024 Gorsgoch, Talgarreg, Cwrt Newydd, Cwmsychpant, Llanwnen, Capel Dewi, Bwlch y Fadfa, Pontsian, Llanwenog, Synod Inn, Drefach,
llwybr 170
Bagiau Ailgylchu Clir Problemau gyda staffio Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Iau 30ain Mai 2024
23ain Mai 2024 Llanarth, Gilfachreda, Cei Newydd, Cross Inn (D),
llwybr 169
Bagiau Ailgylchu Clir Problemau gyda staffio Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Iau 30ain Mai 2024
23ain Mai 2024 Pentre'r Bryn, Synod Inn, Ffostrasol, Llwyndafydd, Penbontrhydyfothau, Pontgarreg, Rhydlewis, Plwmp
llwybr 172
Bagiau Ailgylchu Clir Problemau gyda staffio Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Iau 30ain Mai 2024
22ain Mai 2024 Llandygwydd, Llandyfriog, Cwm Cou, Capel Tygwydd, Llangoedmor, Penparc, Pantgwyn, Betws Ifan, Brongest
llwybr 160
Bagiau Ailgylchu Clir Problemau gyda staffio Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Mercher 29ain Mai 2024

 

Dewch yn ôl ar gyfer y diweddaraf