Mae'r Cyngor Sir hefyd yn chwarae rôl gynghori o ran nifer o gronfeydd eraill yr UE.

Yn eu plith y mae Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewrop (Interreg) i hyrwyddo cydweithrediad a masnach ar draws ffiniau, a Chronfa Pysgodfeydd Ewrop.

Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewrop (Interreg):

Byddai'n dda gan yr Uned Adfywio roi rhagor o gyngor i rai sydd am fanteisio ar y cronfeydd hyn.