Mae rhwydwaith llwybrau cyhoeddus Ceredigion yn cynnig ffordd wych o archwilio'r sir. Mae'r teithiau cerdded a'r llwybrau sydd wedi'u cynnwys ar y dudalen hon yn enghreifftiau o'r hyn sydd ar gael.

Efallai hefyd y byddech chi'n dymuno ymweld â'n map rhyngweithiol a chynllunio eich anturiaethau eich hunain:

Er ein bod yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y llwybrau hyn yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda, nid oes modd inni warantu na chewch chi ddim problemau ar eich taith. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau ar hawliau tramwy cyhoeddus, rhowch wybod i Adain Arfordir a Chefn Gwlad y Cyngor drwy fynd at ein tudalen adrodd problemau.

Mae ffeiliau GPX ar gael ar gyfer nifer o'r llwybrau isod. Gellir lawrlwytho'r Ffeil a'i mewnforio i'r app o'ch dewis gan gynorthwyo gyda’ch mordwyo a chaniatáu i chi ddilyn y llwybr gan ddefnyddio GPS.

Canllaw Llwybr

Marchogaeth - Cymysgedd o hewlydd tawel a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, arwyneb naturiol yn bennaf

Beicio Mynydd – Cymysgedd o hewlydd tawel a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, arwyneb naturiol yn bennaf

Cerdded – Yn bennaf Hawliau Tramwy Cyhoeddus efo ambell hewl tawel

 Aberaeron

Taith Gerdded Arfordir a Chefn Gwlad o'r Dref Sioraidd 

Pellter 6.8 km / 4.2 milltir

Tref/Pentref
Aberaeron, Ffosyffin

Addas i:
Cerdded

Aberaeron i Aberarth

Taith gylchol o Aberaeron i Aberarth

Pellter 7.2 km / 4.5 miles

Tref/Pentref
Aberaeron, Aberarth

Addas i:
Cerdded

Aberaeron i Lambedr Pont Steffan

Aberaeron i Lambedr Pont Steffan

Pellter 34 km / 21 milltir

Tref/Pentref
Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan

Addas i:
Cerdded

Aberporth

Teithiau Cerdded o gwmpas Aberporth, gan gynnwys mynediad i gadeiriau olwyn

Tref/Pentref
Aberporth

Addas i:
Cerdded

Llwybr y Clogwyn Aberporth

Llwybr Clogwyn 1 km o hyd gydag arwyneb o ansawdd uchel sy'n cydymffurfio a safonau graddiant i gadeiriau olwyn.

Tref/Pentref
Aberporth

Addas i:
Cadair olwyn a phob gallu, Cerdded

Aberystwyth (Craig Glas)

Golygfeydd arfordirol a thaith gerdded drwy'r goedwig

Taith gron rhwng dwy o warchodfeydd Natur Lleol Aberystwyth

Taith gerdded gylch amrywiol am bedair milltir, sy'n cysylltu pum gwarchodfa natur

Tref/Pentref
Aberystwyth, Clarach

Addas i:
Cerdded

Aberystwyth (Llanbadarn)

Cylchdaith o amgylch tref Aberystwyth

Pellter 5.5 km / 3.4 milltir

Tref/Pentref
Aberystwyth

Addas i:
Cerdded

Aberystwyth

Taith gylchol o amgylch tref Aberystwyth

Pellter 8.6 km / 5.3 milltir

 

Tref/Pentref
Aberystwyth

Addas i:
Cerdded

Bontgoch

Taith gylchol heriol 7 milltir o amgylch Llyn Craigypistyll. Mewn tywydd gwael mae’r llwyfandir ucheldirol yn agored a gall fod yn anodd ffeindio ffordd.

Pellter 11 km / 7 milltir

Tref/Pentref
Bontgoch

Addas i:
Cerdded

Borth i Bontarfynach

Taith gerdded o'r arfordir i Fynyddoedd Cambria

Pellter 29 km / 18 miles

Tref/Pentref
Borth

Addas i:
Cerdded

Cors Ian

Cors Ian - *Mwdlyd mewn mannau yn ystod y gaeaf*

Pellter 4km / 2.5 milltir

Tref/Pentref
LLedrod

Addas i:
Cerdded

Clarach

Taith Gylchol o Clarach

Pellter 2 km / 1.3 milltir

Tref/Pentref
Clarach

Addas i:
Cerdded

Cellan

Taith Gylchol Cellan *Mwdlyd mewn mannau yn ystod y gaeaf*

Pellter 8 km / 5 milltir

Tref/Pentref
Cellan

Addas i:
Cerdded

Cross Inn

Taith Gylchol Cross Inn

Pellter 4 km / 2.4 milltir

Tref/Pentref
Cross Inn (New Quay)

Addas i:
Cerdded

Aberteifi ac Aber y Teifi

Pedwar o lwybrau yn crwydro arfordir Ceredigion, Aberteifi a'r Afon Teifi a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Tref/Pentref
Aberteifi

Addas i:
Cerdded

Cwm Cou

Taith gylchol Cwm Cou

Pellter 4km / 2.5 milltir

Tref/Pentref
Castell Newydd Emlyn, CwmCou

Addas i:
Cerdded

Cwmsymlog

Cylchdaith Cwmsymlog

Pellter 12 km / 7.5 milltir

Tref/Pentref
Cwmsymlog

Addas i:
Cerdded

Pontarfynach i Pontrhydygroes

Taith llinol yn dechrau o naill Bontarfynach neu Pontrhydygroes

pellter 18km / 11 milltir

 

Tref/Pentref
Pontarfynach, Ponthrydygroes

Addas i:
Cerdded

Pontarfynach

Cylchdaith Pontarfynach

Tref/Pentref
Pontarfynach

Addas i:
Cerdded

Ffwrnais

Cylchdaith Ffwrnais

Pellter 5.2 km / 3.4 milltir

Tref/Pentref
Eglwysfach

Addas i:
Cerdded

Gorsgoch

Taith gylchol ar gyfer marchogwyr a cerddwyr yn dechrau o pentref Gorsgoch

Pellter 22 km / 14 milltir

 

Tref/Pentref
Gorsgoch

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Gwbert

Cylchdaith 3.5 milltir efo golygfeydd ar draws yr afon Teifi.
Pellter 5.6 km / 3.5 milltir

Tref/Pentref
Gwbert

Addas i:
Cerdded

Llwybr Hen Domen

Taith gylchol, lefel yn addas ar gyfer cadair olwyn a cadair wthio. Mae'r daith yn dilyn yr afon ar hyd troed Pendinas i hen domen y tref ac yn ôl ar hyd y Llwybr Ystwyth. Mwynhewch taith yn hirach wrth fynd ar hyd y Llwybr Ystwyth i Rhydyfelin.

Pellter 900 medr / 0.5 milltir

Tref/Pentref
Aberystwyth, Rhydyfelin

Addas i:
Cadair olwyn a phob gallu, Cerdded

Henllan

Taith Gylchol ​Henllan

Pellter 3.8 km / 2.4 milltir

Tref/Pentref
Henllan

Addas i:
Cerdded

Llanbedr Pont Steffan (Allt Goch)

Dewisiad o llwybrau coedwig ar gyfer cerddwyr a reidwyr

Pellter 9.5 km / 5.8 milltir

Tref/Pentref
Llanbedr Pont Steffan

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Llanerchaeron

Taith gylchol yn dechrau o Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron

Pellter 9 km / 5.5 milltir

Tref/Pentref
Aberaeron

Addas i:
Cerdded

Llanfarian

Cylchdaith Llanfarian

Pellter 5.4 km / 3.4 milltir

Tref/Pentref
Llanfarian

Addas i:
Cerdded

Llanrhystud

Taith Gylchol Llanrhystud

Pellter 4.8 km / 3 milltir

Tref/Pentref
LLanrhystud

Addas i:
Cerdded

Llanwnnen

Cylchdaith Llanwennen

Pellter 5.2 km / 3.4 milltir

Tref/Pentref
Llanwnnen

Addas i:
Cerdded

Llanwnnen

Taith gylchol o bentref Llanwnnen

 

Pellter 8 km / 5 milltir

Tref/Pentref
Llanbedr Pont Steffan, Llanwnnen

Addas i:
Cerdded

Lledrod

Taith Gylchol ​Lledrod

Pellter 2.1 km / 1.23 miles

Tref/Pentref
LLedrod

Addas i:
Cerdded

Llangeitho i Tregaron

Taith Linol o Langeitho neu Tregaron

Pellter 9 km / 5.5 milltir

 

Tref/Pentref
Llangeitho, Tregaron

Addas i:
Cerdded

Llanon a Llanrhystud

Cylchdaith Llanon a Llanrhystud

Pellter 9.6 km / 6 milltir

Tref/Pentref
LLanrhystud

Addas i:
Cerdded

Mwnt

Taith Gylchol Mwnt

 

Pellter 3km / 1.5 milltir

Tref/Pentref
Mwnt

Addas i:
Cerdded

Nant yr Arian

Cylchdaith Nant yr Arian

Pellter 11 km / 7 milltir

Tref/Pentref
Ponterwyd

Addas i:
Cerdded

Cei Newydd i Cwmtydu

Ar hyd yr Arfordir Etifeddiaeth

12.8 km / 8 milltir

Tref/Pentref
Cei Newydd, Cwmtydu

Addas i:
Cerdded

Parc Llyn - Aberporth

Cylchdaith Arfordir, Parc Llyn

Pellter 8 km / 5 miles

Tref/Pentref
Aberporth

Addas i:
Cerdded

Penbryn

Taith Gylchol Penbryn

3km / 1.8 miles

Tref/Pentref
Penbryn

Addas i:
Cerdded

Penbryn

Taith Gylchol Penbryn

Pellter 2.6 km / 1.6 milltir

Tref/Pentref
Penbryn

Addas i:
Cerdded

Penbryn i Langrannog

Taith gylchol o Penbryn i Langrannog 

Pellter 7.2 km / 4.5 miles

 

Tref/Pentref
Llangrannog, Penbryn

Addas i:
Cerdded

GPX
Lawrlwytho GPX

Pontgarreg

Taith Gylchol Pontgarreg

Pellter 4.8km / 3 milltir 

Tref/Pentref
Pontgarreg

Addas i:
Cerdded

Pontrhydfendigaid

Taith Gylchol Pontrhydfedigaid

Pellter 7 km / 4.3 milltir

Tref/Pentref
Pontrhydyfendigaid

Addas i:
Cerdded

Pontrhydygroes i Pontrhydfendigaid

Tref/Pentref
Pontrhydyfendigaid, Ponthrydygroes

Addas i:
Cerdded

Rhydlewis

Cylchdaith Rhydlewis ar gyfer Marchogwyr, Beicwyr a Cerddwyr

Pellter: 13 km / 8 milltir

Tref/Pentref
Castell Newydd Emlyn

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Rhydlewis

Taith gylchol o amgylch Rhydlewis i gerddwyr

Pellter 7.7 km / 4.8 milltir

Tref/Pentref
Castell Newydd Emlyn

Addas i:
Cerdded

Rhydyfelin

Taith gylchol o bentref Rhydyfelin

Pellter 7 km / 4.3 milltir

Tref/Pentref
Aberystwyth, Rhydyfelin

Addas i:
Cerdded

Sarnau

Taith Gylchol Sarnau

Pellter 1.6 km / 1 milltir

Tref/Pentref
Sarnau

Addas i:
Cerdded

Tresaith ac Aberporth​

Taith gerdded arfordir a Chefn Gwlad o amgylch pentrefi Bae Ceredigion

Tref/Pentref
Aberporth, Tresatih

Addas i:
Cerdded

Tre Taliesin, Tre'r Ddol, Talybont

Taith Gylchol Tre Taliesin - Tre'r Ddol - Talybont

Tref/Pentref
Talybont, Tre Taliesin, Tre’r Ddol

Addas i:
Cerdded

Talgarreg

Teithiau Gylchol Talgarreg

Pellter 7 km / 4 miles

Tref/Pentref
Talgarreg

Addas i:
Cerdded

Taliesin

Cylchdaith Taliesin

Pellter 3.7 km / 2.3 milltir

 

Tref/Pentref
Tre Taliesin

Addas i:
Cerdded

Talybont

Cylchdaith Talybont

Pellter 5.6 km / 3.5 milltir

Tref/Pentref
Talybont

Addas i:
Cerdded

Talybont

Cylchdaith ​Talybont

Tref/Pentref
Talybont

Addas i:
Cerdded

Trefeurig

Taith gylchol o Faes Parcio Pendam

Pellter 15 km / 9.5 milltir

Tref/Pentref
Cwmsymlog, Pen Bont Rhydybeddau, Penrhyncoch

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Teifi Pools

Taith gylchol heriol 8 milltir o amgylch Llynoedd Teifi. Mae'r daith yn gwlyb yn ystod misoedd y gaeaf ac yn anodd i mordwy mewn ambell man. 

Pellter 13km / 8 milltir

Tref/Pentref
Pontrhydyfendigaid

Addas i:
Cerdded

Tre'r ddol

Taith gylchol Tre'r ddol

Pellter 4.8 km / 3 milltir

Tref/Pentref
Tre’r Ddol

Addas i:
Cerdded

Trefilan

Taith gylchol gan ddechrau ym mhentref Trefilan

Pellter 4.8 km / 3 milltir

Tref/Pentref
Felinfach, Talsarn

Addas i:
Cerdded

Trywydd 1

Dyffryn Rheidol

Tref/Pentref
Cwmrheidol

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Trywydd 2

Trywydd Cylchog Llanilar

Tref/Pentref
Llanilar

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Trywydd 3

Y Bwa i Drawsgoed

Tref/Pentref
Trawscoed

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Trywydd 4

Trawsgoed i Ysbyty Ystwyth

Tref/Pentref
Trawscoed, Ysbyty Ystwyth

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Silian

Cylchaith fer o 3 milltir o pentref Silian.

Pellter 4.8 km / 3 milltir

*Gall fod yn wlyb mewn mannau dros fisoedd y gaeaf *

Tref/Pentref
Silian

Addas i:
Cerdded

Tanybwlch

Taith gylchol eithaf heriol yn dechrau yn Traeth Tanybwlch. Mae'r daith yn mynd ar hyd hewlydd tawel gwledig ac yn cymryd i fewn darn prydferth o Lwybr Arfordir Ceredigion efo golygfeydd ar draws Bae Ceredigion.  

Pellter 9.3 km / 5.8 milltir

Tref/Pentref
Aberystwyth

Addas i:
Cerdded