Mae CLIC yn cynnwys y Ganolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol, Swyddfeydd Lleol, Tîm Post ac yw’n delio efo ymholiadau cychwynnol ar gyfer nifer o wasanaethau ar draws y Cyngor.

 Wefan

Ffurflen ar-lein

 Ffôn

01545 570881

clic@ceredigion.gov.uk

Ymholiadau Trethi Cyngor / Budd dal Tai - 01970 633253
Tai Cymdeithasol / Ddigartrefedd – 01545 574123

Oriau agor ar gyfer y Ganolfan Gyswllt:-
Dydd Llun i Dydd Iau
08:45 - 17:00
Dydd Gwener
08:45 - 16:30

Clic - Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid - swyddfeydd ar gau dydd Sadwrn a dydd Sul ac ar wyliau banc a chyhoeddus.

Rhifau ffôn ar gyfer adegau tu allan i oriau swyddfa:-

Argyfwng Priffyrdd:

 • Gogledd Ceredigion 01970 625277
 • De Ceredigion 01239 851604

Gwasanaethau Cymdeithasol

 • 0300 4563554

 Ebost

clic@ceredigion.gov.uk

 Post

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Mae swyddfeydd y Cyngor ar gau i’r cyhoedd am gyfnod amhenodol oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

I gysylltu â’r Cyngor ffoniwch 01545 570881 neu e-bostiwch clic@ceredigion.gov.uk

 Wyneb i wyneb

Aberystwyth
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE


Llanbedr Pont Steffan
Swyddfeydd y Cyngor
Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DS


Aberaeron
Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 OAT


Aberteifi
Swyddfeydd y Cyngor
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG


Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid - Mae’r Swyddfeydd Lleol ar gau dydd Sadwrn a dydd Sul ac ar wyliau banc a chyhoeddus.

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Y gwasanaethau a ddarperir gan y Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid - Swyddfeydd Lleol:

 • Ymholiadau Cyffredinol
 • Cymryd taliadau am wasanaethau’r Cyngor
 • Bagiau ailgylchu
 • Bagiau gwastraff gardd
 • Bagiau y gellir eu compostio ar gyfer y Cadis Cegin
 • Ailgylchu batris
 • Biniau Ailgylchu Gwastraff Trydanol a Gyfarpar Trydanol (WEEE)
 • Mae cyfrifiaduron i ddefnyddio gan y cyhoedd ar gael yn pob llyfrgell ar draws y Sir ac hefyd yn ein Swyddfa Sir yn Aberystwyth