Cofrestriad Cerbyd Math o Drwydded Gweithredwr Cyfeiriad Ffôn
SF15 CYY Peugeot Eurobus Llogi Preifat Alun Jones Railway Cottage, Station Road, Tregaron, SY25 6HY 07799338879
J700 ENY Partner Peugeot Cerbyd Hackney M&C Abercabs (UK) Ltd Nantllan, Clarach, Aberystwyth, SY23 3DT 01970 880865
PN09 UMW Meistr Renault Cerbyd Hackney Geoffrey Sutcliffe 2 Penywern Caravan Park, New Cross, Aberystwyth, SY23 4JT 07560489018
SF62 GAO Arbenigwr Peugeot Llogi Preifat Ian Richardson 5 Bro Ffion, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BP 01545 560688
LX09 EUP Meistr Renault Llogi Preifat Lewis Taxi CYF Bryneithin, Llanrhystud, SY23 5DN 01974 202495
T444 HJT Arbenigwr Peugeot Cerbyd Hackney Edward Collins Home James, Ffynnonau Gleision, Boncath, SA37 0JG 01239 841258
SF62 AXW Peugeot Eurobus Cerbyd Hackney Sean Crowley Llyswen, Llanrhystud, SY23 5AA 01974 202760

Trwydded Yrru Cludiant Hacni a Hurio Preifat

Diben y polisi hwn yw darparu canllawiau am y meini prawf yr ystyria'r Awdurdod Trwyddedu wrth bennu a yw ymgeisydd neu ddeiliad presennol trwydded yn addas a chymwys i ddal trwydded gyrrwr cludiant hacni a/neu hurio preifat.