Cofrestriad Dyddiad Cyhoeddi Dyddiad Terfyn Hygyrch Cadair Olwyn Cerbyd Perchennog Lleoliad Rhif Ffôn
SF62 GAO 06/12/2016 10/12/2017 Ie Arbenigwr Peugeot Mr Ian Richardson 5 Bro-ffion, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BP TAR CARS: 01545 560 688
SH08 YLP 23/01/2017 05/03/2018 Ie Arbenigwr Peugeot Mr Caron Daniel Owen Hendre, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NZ 7's TAXIS: 01970 627 777
PN09 UMW 09/02/2017 24/02/2018 Ie Renault Master Mr Geoffrey Stephen Sutcliffe 2 Penywern Caravan Park, New Cross, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4JT JACS CABS: 07580489018

Trwydded Yrru Cludiant Hacni a Hurio Preifat

Diben y polisi hwn yw darparu canllawiau am y meini prawf yr ystyria'r Awdurdod Trwyddedu wrth bennu a yw ymgeisydd neu ddeiliad presennol trwydded yn addas a chymwys i ddal trwydded gyrrwr cludiant hacni a/neu hurio preifat.