07/02/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Ellen Wakelam
Cyfeiriad Post yr Eiddo Plas y Wern, Tresaith, Aberteifi SA43 2JP
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Neuadd Sir, Aberaeron SA46 0AT

01545 572179

trwyddedu@Ceredigion.gov.uk

Gallwch weld y cais rhwng 10.00yb a 04.00yp LLun i Gwener

 

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 07/03/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Adloniant wedi ei Reoleiddio a Cyflenwi Alcohol

Llun - Sul: 0900 - 2300 yn ddyddiol

12/02/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Crwst Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Crwst, Stryd y Priordy, Aberteifi SA43 1BU
Ymhle y gellir gweld y cais

Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron SA46 0AT rhwng 1000 a 1600 trwy apwyntiad.

01545 572179

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 12/03/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi alcohol ac Adloniant wedi ei Reoleiddio:

Llun - Sul: 1000 - 2400 yn ddyddiol

17/02/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Lisa a John Howarth o Penlon Cottage Brewery
Cyfeiriad Post yr Eiddo First Floor, Cambrian House, South John Street, New Quay SA45 9NP
Ymhle y gellir gweld y cais

Adain Trwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron SA46 0AT Llun i Gwener rhwng 1000 a 1600 trwy apwyntiad.

01545 572179

trwyddedu@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 16/03/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi alcohol ar ac oddi ar y safle:

Llun - Sul: 1000 - 2230 yn ddyddiol

05/03/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Aberaeron Town Improvements Committee
Cyfeiriad Post yr Eiddo Strydoedd penodol yn Aberaeron
Ymhle y gellir gweld y cais

Adain Trwyddedu, Neuadd y Sir, Stryd y Farchnad, Aberaeron SA46 0AT rhwng 1000 a 1600 Llun i Gwener.  Trwy apwyntiad trwy gysylltu ar 01545 572179 a trwyddedu@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 02/04/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Adloniant wedi ei Reoleiddio a Cyflenwi Alcohol:  Llun i Sul 1000 - 1600 yn ddyddiol 

09/04/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Timothy Dutnell
Cyfeiriad Post yr Eiddo The Peppter Pot Bar and Grill, Heol yr Eglwys, Cei Newydd SA45 9NT
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 07/05/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Dramau, Chwaraeon dan do, Cerddoriaeth fyw, Cerddoriaeth wedi ei recordio, Darparu lluniaeth poeth yn hwyr yn y nos a Cyflenwi alcohol:

 

Llun - Sul: 0800 - 0100 yn ddyddiol

11/04/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion
Cyfeiriad Post yr Eiddo Fferm Rhiwonnen, Abermeurig, Llambed SA48 8PF
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 09/05/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Rali CFfI Ceredigion a cynhelir ar yr 2il Mehefin 2018.

Cerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth wedi ei Recordio, Perfformiadau Dawns, Darparu Lluniaeth Poeth yn Hwyr yn y Nos a Cyflenwi Alcohol:

Sadwrn 2il Mehefin 2018 - 1900 - 0200

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.