29/10/2018

Y math o gais Amrywiad Llawn
Enw'r ymgeisydd Revegate (Aberystwyth) Limited
Cyfeiriad Post yr Eiddo Royal Pier, Glan y Mor, Aberystwyth SY23 2AZ
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 28/11/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cynyddu maint yr ardal drwyddedig o Pier Pressure (i gynnwys yr ardal llawr gwaelod yn dynodedig ar y cynllun a oedd yn y gorffennol yn cael ei defnyddio fel y prof mynedfa a'r desg talu) a cynyddu darparu lluniaeth poeth yn hwyr yn y nos o 0400 tan 0500

30/10/2018

Y math o gais Cais am drwydded Mangre A17 Deddf Trwyddedu 2003
Enw'r ymgeisydd Gethin Davies
Cyfeiriad Post yr Eiddo Conti's 5 Sgwar Harford, Llambedr Pont Steffan CEREDIGION SA48 7HD
Ymhle y gellir gweld y cais

Adran Trwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 28/11/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu Alcohol            Llun - Sad 10:00 - 00:00

Lluniaeth Hywr Y Nos     Llun - Sad 23:00 - 00:30

Nos Cyn Calan               Tan 01:30

30/11/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Best of Hungary Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Uned 5Q Ystad Ddiwydianol Glan yr Afon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3JQ
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 28/12/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Supply of Alcohol for Off Sales - 24hrs a day.

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.