29/10/2018

Y math o gais Amrywiad Llawn
Enw'r ymgeisydd Revegate (Aberystwyth) Limited
Cyfeiriad Post yr Eiddo Royal Pier, Glan y Mor, Aberystwyth SY23 2AZ
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 28/11/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cynyddu maint yr ardal drwyddedig o Pier Pressure (i gynnwys yr ardal llawr gwaelod yn dynodedig ar y cynllun a oedd yn y gorffennol yn cael ei defnyddio fel y prof mynedfa a'r desg talu) a cynyddu darparu lluniaeth poeth yn hwyr yn y nos o 0400 tan 0500

30/10/2018

Y math o gais Cais am drwydded Mangre A17 Deddf Trwyddedu 2003
Enw'r ymgeisydd Gethin Davies
Cyfeiriad Post yr Eiddo Conti's 5 Sgwar Harford, Llambedr Pont Steffan CEREDIGION SA48 7HD
Ymhle y gellir gweld y cais

Adran Trwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 28/11/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Gwerthu Alcohol            Llun - Sad 10:00 - 00:00

Lluniaeth Hywr Y Nos     Llun - Sad 23:00 - 00:30

Nos Cyn Calan               Tan 01:30

30/11/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Best of Hungary Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Uned 5Q Ystad Ddiwydianol Glan yr Afon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3JQ
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 28/12/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Supply of Alcohol for Off Sales - 24hrs a day.

13/12/2018

Y math o gais Mân Amrywiad
Enw'r ymgeisydd Marston's Plc
Cyfeiriad Post yr Eiddo Saddlers Arms, Prif Stryd, Aberteifi SA43 1JG
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 31/12/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Dileu'r hold amodau o dan Atodiad 2 ag ailosod amodau newydd

13/12/2018

Y math o gais Mân Amrywiad
Enw'r ymgeisydd Felinfoel Brewery Co Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Coopers Arms, Northgate Street, Aberystwyth SY23 2JS
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 31/12/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cynyddu'r oriau agor yr eiddo yn y bore o 0800

21/01/2019

Y math o gais Man Amrywiad - Deddf Trwyddedu 2001
Enw'r ymgeisydd J D Wetherspoons
Cyfeiriad Post yr Eiddo Yr Hen Orsaf, Heol Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1LN
Ymhle y gellir gweld y cais

Neuadd Y Sir, Heol Y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0AT

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 05/02/2019
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig
Diwygio toiledau Gwrywaidd a Menywod ar y llawr cyntaf.

Ychwanegu lobi mynediad.

Diwygiwyd cegin a golchi ger y gweinydd bar

Cynllun seddi allanol wedi'i ddiwygio

28/01/2019

Y math o gais Mân Amrywiad
Enw'r ymgeisydd Zachary Marsden
Cyfeiriad Post yr Eiddo 14 Lon Cambria, Aberystwyth SY23 1NT
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 08/02/2019
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Mân amrywiad i'r cynllun a gwaredu un amod amherthnasol.

05/02/2019

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Claire Davis
Cyfeiriad Post yr Eiddo The Hungry Trout, 2 Stryd Ioan, Cei Newydd SA45 9NG
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 05/03/2019
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi Alcohol - Ar ac Oddi ar y Safle:

Llun - Sul: 0800 - 2300 yn ddyddiol

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.