16/05/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Laura Elsaesser
Cyfeiriad Post yr Eiddo El Salsa, 4CG, Pwllhai, Aberteifi SA43 1DB
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 13/06/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Adloniant wedi ei Reoleiddio:

Llun - Sad: 1200 - 2400 yn ddyddiol

Sul: 1000 - 2200

29/05/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Dewi James a'i Gwmni
Cyfeiriad Post yr Eiddo 38 Prif Stryd, Aberteifi SA43 1HE
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 26/06/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi alcohol 0800 - 1730 Llun - Sadwrn

26/06/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Longview Properties Ltd t/a Treberfedd Farm
Cyfeiriad Post yr Eiddo Treberfedd, Dihewyd, Llambed SA48 7NW
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 18/07/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi Alcohol:

 

Llun - Sul: 0900 - 2400 yn ddyddiol

30/05/2018

Y math o gais Mân Amrywiad
Enw'r ymgeisydd Bar46 Ltd
Cyfeiriad Post yr Eiddo Bar46, 46 Stryd y Bont, Aberystwyth SY23 1QB
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 13/06/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Newid syml i'r cynllun

12/06/2018

Y math o gais Mân Amrywiad
Enw'r ymgeisydd Beverley Ann Lister
Cyfeiriad Post yr Eiddo Penuwch Inn, Penuwch, Tregaron, Ceredigion
Ymhle y gellir gweld y cais

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 26/06/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Mân amrywiadau i gynllun yr ardal trwyddedig

02/07/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Peter Gwyn Phillips a Anne ELizabeth Phillips
Cyfeiriad Post yr Eiddo Black Lion, Stryd Fawr, Aberteifi SA43 1HJ
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 30/07/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Adloniant wedi ei Reoleiddio a Cyflenwi Alcohol

Llun - Sul: 1000 - 0130

 

Chwaraeon Dan Do:

Sul - Iau: 1200 - 2400 a Gwener a Sadwrn: 1200 - 0100

 

Darparu Lluniaeth Poeth yn Hwyr yn y Nos:

Llun - Sul: 2300 - 0200

19/07/2018

Y math o gais Trwydded Eiddo
Enw'r ymgeisydd Ladybug Cyf
Cyfeiriad Post yr Eiddo Ladybug, 9 Stryd y Bont, Llambed SA48 7HG
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 16/08/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi Alcohol oddi ar y Safle:

Llun - Sadwrn: 0900 - 2000 yn ddyddiol

Sul: 1000 - 1800

05/09/2018

Y math o gais Amrywiad Llawn
Enw'r ymgeisydd S A Brain & Company Limited
Cyfeiriad Post yr Eiddo Court Royale, 21 Y Porth Bach, Aberystwyth SY23 2AR
Ymhle y gellir gweld y cais

Gallwch weld y cais drwy fynd i:

Yr Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Sir, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AT rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy apwyntiad, galwch 01545 572179.

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 03/10/2018
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Ymestyn oriau am Gyflenwi Alcohol; Ffilmiau; Chwaraeon Dan Do; Cerddoriaeth Fyw; Cerddoriaeth wedi ei Recordio, Perfformiadau Dawns ac Unrhyw Beth sy'n Debyg.

Amrywio dau amod a dileu un amod.

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.