Diogelu Ceredigion.

Diolch, Geredigion, am gadw nifer yr achosion o’r coronafeirws yn isel yn y sir.

Cofiwch gadw pellter cymdeithasol bob amser, a golchi eich dwylo yn aml.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Mwy o ddiweddariadau