Diogelu Ceredigion.

Darllenwch am y canllawiau a'r wybodaeth
ddiweddaraf am y coronafeirws ar wefan
Llywodraeth Cymru.

Cofiwch ddilyn y rheolau sylfaenol i gadw pawb yn ddiogel:
- cadw pellter cymdeithasol o 2m oddi wrth bobl eraill;
- golchi eich dwylo yn rheolaidd;
- cyfyngu ar eich cyswllt cymdeithasol;
- gwisgo masgiau wyneb mewn lleoliadau cyhoeddus dan do

13/05/2021

Bwletin y Brechlyn, Rhifyn 18

Mae 58.7% o boblogaeth Ceredigion bellach wedi cael dôs cyntaf y brechlyn a 26.1% wedi cael eu brechu'n llawn.

08:45

05/05/2021

Bwletin y Brechlyn - Rhifyn 17

Yng Ngheredigion, mae 59.3% o'r boblogaeth wedi cael dôs cyntaf y brechlyn a 24.6% wedi cael eu brechu'n llawn.

14:51

04/05/2021

Hywel Dda yn cynnig brechlynnau i bobl rhwng 30 a 49 oed

Gall pobl dros 30 oed nawr gysylltu â'r Bwrdd Iechyd i drefnu apwyntiad i gael eu brechlyn

16:27

Mwy o ddiweddariadau