Mae rhoi Brechlyn Covid-19 wedi dechrau ar 08 Rhagfyr 2020.

Mae staff sy'n ymwneud yn uniongyrchol a chleifion o fewn y sector Iechyd wedi dechrau derbyn y brechlyn. Staff a phreswylwyr Cartrefi Gofal fydd y nesaf i dderbyn y brechlyn. Bydd y brechlyn yna yn cael ei rhoi i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Bydd y cyhoedd yn cael eu cysylltu pan bydd yr amser i dderbyn eu brechlyn. Bydd brechlyn ar gael i bawb sydd eisiau un. Nid oes angen i'r cyhoedd wneud dim byd, na chwaith cysylltu a'u Doctor neu'r ysbyty lleol. 

Mae'r holl wybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn, cyngor i gleifion a'r meini prawf cymhwysedd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyngor ar ddosau y brechlyn

Dyma neges fideo ynglŷn â chyngor ar ddosau gan Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Brechlyn a Chlefydau Ataliadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gwyliwch y fideo ar dudalen Vimeo Iechyd Cyhoeddus Cymru (yn Saesneg yn unig).