Gwybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws (COVID-19)

30/11/2020

27/11/2020

26/11/2020

25/11/2020

24/11/2020

23/11/2020

Ysgol Gyfun Penglais: nifer bach o ddisgyblion i hunan-ynysu yn dilyn achos pellach o COVID-19

Gofynnwyd i nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.

11:34

22/11/2020

18/11/2020

17/11/2020

16/11/2020

09/11/2020

06/11/2020

05/11/2020

03/11/2020

30/10/2020

27/10/2020

23/10/2020

22/10/2020

21/10/2020

20/10/2020

19/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

14/10/2020

07/10/2020

06/10/2020

05/10/2020

02/10/2020

01/10/2020

30/09/2020

29/09/2020

28/09/2020

25/09/2020

24/09/2020

23/09/2020

21/09/2020

17/09/2020

16/09/2020

14/09/2020

11/09/2020

10/09/2020

09/09/2020

27/08/2020

17/08/2020

10/08/2020

07/08/2020

03/08/2020

30/07/2020

22/07/2020

20/07/2020

17/07/2020

16/07/2020

11/07/2020

10/07/2020

03/07/2020

30/06/2020

23/06/2020

22/06/2020

19/06/2020

17/06/2020

16/06/2020

05/06/2020

04/06/2020

01/06/2020

01/01/0001

Gosod Cynlluniau yn eu lle yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gosod cynlluniau yn eu lle i ailgychwyn ymweliadau dan do ym mhob un o gartrefi gofal yr Awdurdod Lleol yng Ngheredigion yn unol â chyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 20fed Awst. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau y gallwn gynllunio ar gyfer yr ymweliadau hyn a threfnu bod y mesurau diogelwch priodol yn cael eu rhoi ar waith, ni fyddwn yn caniatáu rhain am y tro.

14:45