Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithgaredd neu ddigwyddiad, gellir gweld y wybodaeth sydd ei hangen arnoch isod.

Cysylltwch â ni os yw eich gweithgaredd neu’ch digwyddiad yn bwriadu defnyddio tir cyhoeddus neu’r priffyrdd.

Cofiwch wirio pa ffurflenni y dylech eu cwblhau, ynghyd ag anfon asesiadau risg yn ôl yn brydlon i'r Cyngor er mwyn iddynt gael eu hystyried mewn da bryd ar gyfer eich digwyddiad.

Dogfennau

Ffilmio 

Ffurflen Asesiad Risg Cyffredinol

Ffurflen Gais ar gyfer defnyddio Tir y Cyngor 

Linc

Pàs COVID: canllawiau ar gyfer busnesau a digwyddiadau

Asesiad risg COVID-19 eiddo cyhoeddus a gweithleoedd

Pàs COVID y GIG: pecyn hyrwyddo

Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau