Skip to main content

Ceredigion County Council website

Arfordir Treftadaeth Forol

Ar ôl derbyn cais oddi wrth bobl Ceinewydd, yn 1992, cafodd ffin yr Arfordir Treftadaeth ei ymestyn un filltir fôr tua'r môr.

Roedd y cais yn tanlinellu pa mor bwysig yw bywyd gwyllt arbennig y môr gan gynnwys y Dolffiniaid Trwyn Potel i'r gymuned leol.

Ers hynny, bu'r gymuned leol a'r Cyngor Sir yn gweithio mewn partneriaeth i warchod cymeriad arbennig yr Arfordir Treftadaeth Forol. Y cynllun gwirfoddol hwn oedd y cyntaf o'i fath ym Mhrydain. Cyflwynwyd amrywiaeth o fesurau rheoli, gan gynnwys Cod Ymddygiad ar gyfer cychod hamdden ac mae'r gwaith rheoli wedi ei gynnwys yn Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion, a ddynodwyd yn 2004.

Bob blwyddyn, mae cannoedd o wirfoddolwyr ymroddedig yn cymryd rhan yn y digwyddiad 'Gwylio'r Dolffiniaid' ar hyd arfordir Ceredigion. Mae'r cynllun yn rhoi adborth gwerthfawr i'r Cod Ymddygiad, gan fonitro sut mae dolffiniaid trwyn potel a chychod yn defnyddio safleoedd allweddol ar hyd arfordir Ceredigion. Pe hoffech chi ddod yn rhan o'r cynllun Gwylio Dolffiniaid cysylltwch â'r Swyddog Ardal Forol Warchodedig ar 01545 570881 neu ar e-bost clic@ceredigion.gov.uk.