Changing Places LogoMae yno filoedd o bobl anabl - yn cynnwys 40,000 o bobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog - sy'n methu cael mynediad i doiledau cyhoeddus sy'n bodloni'u hanghenion.

Mae toiledau 'Changing Places' yn wahanol i'r toiledau safonol i bobl anabl, gyda mwy o gyfarpar a lle i fodloni anghenion pobl ag anableddau dwys, a'u gofalwyr.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gynnig y cyfleusterau 'Changing Places' hyn i drigolion ac ymwelwyr anabl Ceredigion:-
Manylion
 • Swyddfeydd y Cyngor Sir:-
  Cyngor SirCeredigion
  Canolfan Rheidol
  Rhodfa Padarn
  Aberystwyth
  SY23 3UE
  01970 633005
Oriau Agor
 • Llun – Iau 9.00am – 5.00pm
 • Gwener 9.00am – 4.30pm
Cyfarpar
 • Mainc newid
  • Uchder amrywiol
  • Maint oedolyn
  • Yn sefyll ar ei phen ei hun
  • Smirthwaite
 • Teclyn Codi
  • Trac ar y nenfwd
  • Guldman
 • Tolied ar ganol y wal
 • Bin mawr ar gyfer padiau
 • Larwm argyfwng
 • Llawr gwrthlithro
 • Sgrin/llen er preifatrwydd
Gofod
 • Lle digonol ar gyfer unigolyn anabl pan nad ydyw yn ei gadair /chadair olwyn, y gadair olwyn, ac un neu ddau ofalwr.
  • Maint yr ystafell = lled 3.5m x hyd 3.1m
Diogelwch
 • Nid oes clo ar y toiled – ond ceir swyddogion diogelwch, gweinyddion yr adeilad, staff gwasanaeth cwsmer a glanhawyr ar y safle drwy'r amser pan fo'r adeilad ar agor.
Hylendid
 • Glân
 • Wedi'u cynnal a'u cadw'n dda
Lle
 • Llawr gwaelod – oddeutu 7 metr o'r brif fynedfa (ar y dde).
Arwyddion
 • Defnyddir arwyddion 'Changing Places' ar y cyfleusterau.
Pwy all ddefnyddio'r toiled 'Changing Places'
 • Unrhyw un yn yr ardal sy'n dymuno'i ddefnyddio.