Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion – Coronafeirws (COVID-19)

(Diweddariad 13/10/2021)

  • Cynhelir apwyntiadau i gofrestru marwolaethau a marw-enedigaethau dros y ffôn. Felly, ni fydd angen i chi fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb.

    Er mwyn trefnu cofrestru marwolaeth neu farw-enedigaeth dros y ffôn, a fyddech cystal â chysylltu â ni ar 01970 633580.

  • Er mwyn trefnu apwyntiad i gofrestru genedigaeth, a fyddech cystal â chysylltu â ni ar 01970 633580.

    Noder fod yn rhaid cofrestru genedigaeth o fewn 42 diwrnod ar ôl i fabi gael ei eni.

Hysbysiad o Gais am Gymeradwyo neu Adnewyddu Safle ar gyfer Cynnal Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil.


 

Does dim hysbysiadau cyhoeddus ar hyn o bryd.