Skip to main content

Ceredigion County Council website

Grantiau Cymunedol

Mae Cynllun Grant Cymunedol Ceredigion yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a bydd yn agor ar gyfer ceisiadau unwaith y bydd y cynllun newydd wedi'i gadarnhau. Rydym yn rhagweld y bydd y cynllun newydd yn fyw erbyn dechrau Gorffennaf.

Am fwy o wybodaeth plis e-bostiwch y Tîm Grant Cymunedol ar grantiaucyllid@ceredigion.gov.uk.