Darperir y cronfeydd gan Lywodraeth y DU a byddant yn cael eu gweinyddu gan Gyngor Sir Ceredigion.

Bydd Cronfa Codi’r Gwastad yn buddsoddi mewn seilwaith sy’n gwella bywyd bob dydd ar draws y DU, gan gynnwys adfywio canol trefi a strydoedd, uwchraddio trafnidiaeth leol, a buddsoddi mewn asedau diwylliannol a threftadaeth.

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion weledigaeth o ddatblygu pecyn o gynigion cadarn ac aeddfed sy’n cyd-fynd yn gadarn gyda Strategaeth Economaidd Ceredigion 2020 – 2035 a gyhoeddwyd yn ddiweddar a meini prawf cyllid Cronfa Codi’r Gwastad ar gyfer adfywio canol trefi a ysgogir gan fuddsoddiad mewn asedau diwylliannol a threftadaeth. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer Cronfa Codi’r Gwastad yw 10 Mai 2021.

Gall busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion gael gwybod mwy am y gronfa hon a sut i wneud cais drwy fewngofnodi i edendrocymru. Mae angen cofrestru ar y wefan. Ar ôl cofrestru, bydd angen nodi'r cod cyfeirio canlynol: ITT pqq_33100 - Ceredigion Level Up Funding – Applications.