Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar elfen ychwanegol i’r Grant Datblygu Disgyblion (PDG) sydd mewn gwirionedd yn mynd â lle yr hen Grant Gwisg Ysgol. Mae’r grant o £125 yn gallu cael ei ddefnyddio i brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol o’ch plentyn.

Bydd plant sy'n derbyn gofal a dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn os ydynt yn:

  • mynd i'r dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd (Medi yn unig, h.y. bydd y rhai sy’n mynd mewn yn Ionawr neu Ebrill yn dod yn gymwys yn y Medi dilynol)
  • mynd i flwyddyn 7 yn yr ysgol uwchradd
  • 4 neu 11 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

I wneud cais am y grant hwn, cysylltwch â ni o 4 Medi 2018 ymlaen.

Gellir dod o hyd i rai manylion pellach, gan gynnwys y datganiad gwreiddiol, ar wefan Llywodraeth Cymru.