Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar elfen ychwanegol i’r Grant Datblygu Disgyblion (PDG) sydd mewn gwirionedd yn mynd â lle yr hen Grant Gwisg Ysgol. Nid yw’r manylion yn derfynol eto, felly cofiwch wirio yn ôl yma o dro i dro.

Gellir dod o hyd i rai manylion, gan gynnwys y datganiad gwreiddiol, ar wefan Llywodraeth Cymru.