Gyda chost ynni’n codi, mae nifer o gynlluniau a grantiau llywodraeth ar gael i helpu gyda biliau y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer megis y Gostyngiad Cartref Cynnes, y Taliad Tanwydd Gaeaf a’r Taliad Tywydd Oer.

Gostyngiad Cartref Cynnes

Mae'r Gostyngiad Cartref Cynnes yn helpu cwsmeriaid gyda'u biliau ynni yn ystod misoedd y gaeaf. Ar gyfer gaeaf 2022/2023 mae wedi’i gynyddu i £150 a bydd y meini prawf cymhwysedd yn cael eu hymestyn bron i draean a bydd hyd at dair miliwn o aelwydydd bregus yn elwa o hyn.

Gostyngiad Cartref Cynnes (Saesneg yn unig) - wefan GOV.UK

Taliad Tanwydd Gaeaf

Grant gan y llywodraeth yw’r Taliad Tanwydd Gaeaf sydd yn rhoi rhwng £100 a £300 i bobl a anwyd cyn 26 Medi 1955.

Taliad Tanwydd Gaeaf - wefan GOV.UK

Taliad Tywydd Oer

Mae’r Taliad Tywydd Oer ar gael os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol, a bod eich ardal wedi dioddef tymheredd o dan 0 gradd am 7 diwrnod yn olynol.

Taliad Tywydd Oer - wefan GOV.UK

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni

Gall y Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO Energy Company Obligation) wneud gwahaniaeth mawr i'r rhai sy'n byw mewn cartrefi sydd wedi'u hinswleiddio'n wael. Mae’r cynllun ECO yn fenter a gefnogir gan y llywodraeth (a reoleiddir gan Ofgem) i leihau allyriadau carbon ac, yn ei dro, lleihau biliau gwresogi ar gyfer aelwydydd sy’n gymwys ar gyfer y cynllun. Mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflenwyr ynni mawr i osod mesurau effeithlonrwydd ynni, megis inswleiddio, gwres canolog am y tro cyntaf ac atal drafftiau. Mae’ch cymhwyster i gael cyllid ai peidio yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gwiriwch gyda’ch cyflenwr ynni i weld a allwch chi elwa o’r cynllun.

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (Saesneg yn unig) - wefan GOV.UK