Prentisiaethau yn y Cyngor

Rydym wedi gorffen recriwtio Prentisiaid ar gyfer 2018 ac rydym wrthi’n datblygu ein Rhaglen Brentisiaeth ar gyfer 2019.

Gwybodaeth Gyffredinol – Ymuno â’r Cyngor fel prentis

Mae prentisiaethau o fewn y Cyngor yn cynnig cyfleoedd gwych i ddysgu sgiliau newydd a datblygu’ch gyrfa tra’n ennill cyflog. Mae prentisiaethau ar agor i bob oedran o 16+, p’un a ydych chi’n gadael ysgol, yn edrych i ail-hyfforddi neu’n mynd yn ôl i’r gwaith yn dilyn seibiant yn eich gyrfa.

Yn ogystal â chael profiad yn y gwaith, byddwch yn ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol gyda hyfforddiant a ddarperir gan Ddarparwr Hyfforddiant Prentisiaeth cymeradwy, a ddewiswyd am eu hansawdd a’u hymroddiad i ddysgwyr.

Yn ogystal â’ch cyflog, mae gennych chi hefyd hawl i gael yr holl fanteision o weithio i'r Cyngor a chewch eich cefnogi trwy bob cam o'ch Prentisiaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am brentisiaethau yn y Cyngor, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bostio prentis@ceredigion.gov.uk