Mae'r Fforwm Ysgolion yn cynnwys detholiad o benaethiaid a llywodraethwyr ysgolion cynradd ac uwchradd, aelodau etholedig ac uwch swyddogion.

Fel arfer, mae'n cwrdd tair i bedair gwaith y flwyddyn i drafod cyllid addysg a derbyniadau ysgol. Gellir gweld y dogfennau sy'n ymwneud â phob cyfarfod o dan y dyddiad perthnasol yn y rhestr isod:

Cyfarfod Fforwm 07/05/2016

Llythyr Fforwm Cyllideb Ysgolion - 17/05/2016
Cyllideb Ysgolion Munedau Fforwm - 17/05/2016
Perfformiad Dysgu Gwasanaethau Dysgu 2015/16 - Drafft
Cyllidebau Ysgolion Gynradd - 2016/17
Cyllidebau Ysgolion Uwchradd - 2016/17
Cronfeydd Wrth Gefn Ysgolion - 31/03/2016
Cyllidebau Sectiwn 52 - 2016/17

Cyfarfod Fforwm 03/11/2015

Llythyr Fforwm Cyllideb Ysgolion - 03/11/2015
Cyllideb Ysgolion Munedau Fforwm - 03/11/2015
Munedau Cyfarfod Fforwm - 19/05/2015
Cronfeydd Wrth Gefn Ysgolion - Mawrth 2015
Adroddiad Gwasanaethau Dysgu - Medi 2015
Adroddiad Cabinet Forwm Ysgol - Tachwedd 2015

Cyfarfod Fforwm 19/05/2015

Llythyr Fforwm Cyllideb Ysgolion - 19/05/2015
Munedau Cyfarfod Fforwm - 21/10/2014
Perfformiad Dysgu Gwasanaethau Dysgu 2014/15 - Drafft
Cronfeydd Wrth Gefn Ysgolion - 31/03/2015 - Drafft
Cyllideb Gwasanaethau Dysgu 2015/16
Cyllidebau Fformiwla 2015/16
Cyllidebau Fformiwla Ysgolion Gynradd 2015/16
Cyllidebau Fformiwla Ysgolion Uwchradd 2015/16