Manylion Cyswllt

Aberaeron Library Image

Cyfeiriad

Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 0AT

Ffôn

01545 572500

E-bost

llyfrgell@ceredigion.gov.uk


Oriau Agor

Diwrnod Amser
Llun 10:00–13:00, 14:00–17:00
Mawrth 10:00–13:00, 14:00–17:00
Mercher 10:00–13:00, 14:00–17:00
Iau 10:00–13:00, 14:00–17:00
Gwener 10:00–13:00, 14:00–16:30
Sadwrn 10:00 - 12:00

Gwasanaethau'r Gangen

  • Llyfrau
  • DVDs
  • Llyfrau Llafar
  • Cyfrifiaduron a WiFi am Ddim
  • Gwasanaeth Llungopïo, Argraffu a Sganio
  • Hanes Lleol
  • Papurau a Chylchgronau

Hygyrchedd

Accessibility Logo

  • Toiledau - Oherwydd pandemig Covid-19, nid yw’r cyfleuster hwn ar gael ar hyn o bryd.
  • Drws Awtomatig
  • Mynediad Hollol Hygyrch Gyda Ramp